Lausunnot

Lausunto Traficomille taksiliikenteen määräyksistä

30.10.2020 |

Asia: TRAFICOM/391024/03.04.03.00/2020; TRAFICOM/391032/03.04.03.00/2020;
TRAFICOM/523956/03.04.03.00/2019; TRAFICOM/390977/03.04.03.00/2020

Taksiliikenteen määräykset: koulutusorganisaatio, yrittäjäkoulutus ja -koe,
taksinkuljettajan koe, erityisryhmien kuljettajakoulutus

Lausunnonantajan lausunto:

Eduskunnalle on tarkoitus antaa vielä kuluvalla syysistuntokaudella kuluttajansuojalain muutosta
koskeva hallituksen esitys, jolla lakiin on tarkoitus lisätä henkilöön kohdistuvia palveluita koskevat
säännökset. Säännöksiä on tarkoitus soveltaa myös taksimatkoihin. Kuluttajaliitto pitää tärkeänä,
että taksinkuljettajilla ja taksiyrittäjillä on riittävät tiedot matkustajien oikeuksista. Olisikin perusteltua lisätä koulutusvaatimuksiin ja kokeiden kysymyksiin matkustajien oikeuksia koskeva osio viimeistään siinä vaiheessa, kun lainmuutos on hyväksytty. Tällä tavoin pystytään välttämään ongelmatilanteita ja parantamaan matkustajien oikeuksia ja turvallisuutta.

Niemi Timo
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry