Tiedotteet

Keskeisten julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaansuojaa on parannettava

25.9.2020 | Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lääkäri kuuntelee potilaan sydäntä stetoskoopilla.

Kannanotto 25.9.2020

Kuluttajaliiton liittokokous vaatii, että myös julkisen sektorin tuottamissa sote-palveluissa asiakkailla tulee olla toimivat ja tehokkaat oikeussuojakeinot turvanaan. Liittokokous toteaa yksiselitteisesti, että hallitusohjelmaan kirjattu tavoite kuluttajansuojan parantamisesta palveluiden osalta on saatava voimaan mahdollisimman pian. Kuluttajansuojan tulee olla yhdenmukainen riippumatta siitä, onko palvelun myyjä julkinen vai yksityinen taho.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat erilaisessa ja epätasa-arvoisessa asemassa riippuen siitä, onko palvelu yksityisen vai julkisen sektorin tuottama. Julkisin varoin toteutettavat palvelut, esimerkiksi kunnalliset terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, eivät ole kuluttajansuojan piirissä. Ainoastaan kokonaan omalla rahalla tai palvelusetelillä ostetuilla palveluilla on kuluttajansuoja.

Kuluttajansuoja tarkoittaa esimerkiksi rahallisen korvauksen saamista, mikäli palvelu ei ole ollut sopimuksen mukaista tai markkinointi on ollut harhaanjohtavaa. Se tarkoittaa myös, että riitatapaukset on mahdollista käsitellä kuluttajariitalautakunnassa, joka on kuluttajalle oikeudenkäyntiä kevyempi menettely ja taloudellisesti riskitöntä. Yksityiseltä palveluntarjoajalta palvelun hankkinut on siis monella tapaa paremmassa asemassa jos palvelussa on virhe tai viivästys.

Palveluita tuotetaan rinnakkain yksityisten palveluntarjoajien ja julkisen puolen toimesta. Raja näiden välillä on hämärtynyt, ja sen vuoksi kuluttajansuojan periaatteiden soveltaminen myös julkisiin palveluihin sekä julkisten ja yksityisten palveluiden rajamailla oleviin palveluihin on tullut välttämättömäksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelun käyttäjän kannalta on tällä hetkellä epäoikeudenmukaista ja epäselvää, mitkä palvelut kuuluvat kuluttajansuojan piiriin. Selkeintä olisi, jos kuluttajilla olisi yhtäläinen oikeusasema palveluntarjoajasta riippumatta. Tämä lisäisi oikeusvarmuutta ja ennakoitavuutta.

Kuluttajaliiton liittokokous vaatii, että lainsäädäntöön on sisällytettävä selvästi ne keskeiset kuluttajansuojan periaatteet, joita noudatetaan kaikissa sote-palveluissa palveluntuottajasta riippumatta. Kaikissa sote-palveluissa on turvattava asiakkaille yhtäläiset oikeudet. Hallituksen tulee ottaa asiakkaansuojan parantaminen kiinteäksi osaksi valmisteilla olevaa sote-uudistusta.

Liittokokous kokoontui 25.9.2020 Helsingissä.

Lue lisää aiheesta