Lausunnot

Lausunto energian alkuperätakuista

24.8.2020 |

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi energian alkuperätakuista

Moni kuluttaja haluaa valita käyttämänsä energian sen tuotantotavan perusteella, esimerkiksi suosia
uusiutuvaa tai ydinenergiaa. Sähkön ja muun energian myyjillä on tarjolla tuotteita, jotka vastaavat
kuluttajien tarpeisiin. Ehdotettu uusi laki laajentaisi energian alkuperätakuita esimerkiksi
ydinvoimaan sekä lämmitykseen ja jäähdytykseen. Ehdotetut lainsäädännön soveltamisalan
laajennukset ovat omiaan varmistamaan kuluttajien valintojensa pohjaksi tarvitseman tiedon
luotettavuutta, joten kuluttajaliitto kannattaa niitä.