Historiallinen sopimus: edustajakannedirektiivi etenee EU:ssa

Tiedote 23.6.2020

Edustajakanne mahdollistaa kuluttajille mahdollisuuden yhteiseen oikeudenkäyntiin tapauksissa, joissa yritykset rikkovat esimerkiksi matkustajien oikeuksia, terveyspalveluita, rahoituspalveluita tai tietosuoja- ja tuotevastuuta koskevia lakeja.

EU:ssa on saavutettu sopimus koko EU:n laajuisesta edustajakanteesta. Sopimuksen seurauksena kuluttajien oikeussuojakeinot paranevat huomattavasti useimmissa jäsenvaltioissa. Asia etenee seuraavaksi parlamentin ja neuvoston viralliseen vahvistukseen ja sen jälkeen jäsenvaltioiden kansalliseen täytäntöönpanoon. EU-maiden kansalaiset voivat tulevaisuudessa hakea hyvitystä ryhmänä, jos heille aiheutunut vahinko on sama. Kuluttajajärjestöt ovat ajaneet tällaista lainsäädäntöä jo yli 30 vuoden ajan.

”Olennaista direktiivin täytäntöönpanossa on, ettei menettelystä tehdä tarpeettoman monimutkaista kuluttajille silloin, kun he haluavat mennä oikeuteen puolustaakseen oikeuksiaan.  Jäsenvaltioiden tulisi antaa kuluttajajärjestöille mahdollisuus edustaa kuluttajia suoraan tuomioistuimessa” kommentoi Euroopan kuluttajajärjestön pääjohtaja Monique Goyens.
”Tämä on iso parannus kuluttajien oikeussuojakeinojen valikoimaan. Uudistuksen tarve on käynyt selvästi ilmi esimerkiksi Volkswagenin päästömittauksia koskevan huijauksen yhteydessä. Soveltamisalaltaan laaja ryhmäkannelainsäädäntö tulee parantamaan tilannetta koko Euroopan laajuisesti”, iloitsee Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.