Miesten maailma? – Miehille suunniteltu maailma on naisille ongelmallinen

Maailma on suunniteltu suureksi osaksi miehille: mies on ihmisen mitta. Tämä aiheuttaa naisille monenlaisia ongelmia – vähimmillään joidenkin laitteiden käyttäminen on naisille hankalampaa kuin miehille ja pahimmillaan jopa naisten henki ja terveys on vaarassa.

Tulin äsken lukeneeksi Caroline Criado Perezin kirjan Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men. Se on äskettäin ilmestynyt myös suomeksi nimellä Näkymättömät naiset – Näin tilastot paljastavat miten maailma on suunniteltu miehille. Kirjan lukeminen oli avartava kokemus ja toi esiin merkittäviä kuluttajaongelmia.

Sekä kuluttajat että laitteiden valmistajat ja suunnittelijat uskovat, että suuri osa tavaroista on sukupuolineutraaleja. Niiden uskotaan sopivan yhtä hyvin molemmille sukupuolille. Tällaisia tavaroita ovat esimerkiksi kännykät, työkalut ja autot. Yksi koko sopii kaikille. Jos näitä tavaroita eriytetään sukupuolen perusteella, erot ovat pintapuolisia: värit, koristelu ja muut vastaavat. Tällaisten ”sukupuolineutraalien” tavaroiden mitat perustuvat kuitenkin lähes pelkästään miesten mittoihin ja vielä tarkemmin pohjoisamerikkalaisten ja länsieurooppalaisten, valkoisten miesten mittoihin. Tavarat sopivat hyvin keskimääräisen eurooppalaisen miehen käteen. Naiset ovat keskimäärin pienikokoisempia kuin miehet, joten moni laite – vaikkapa älypuhelin – on naiselle vähän liian suuri. Sen käyttäminen on naiselle vähän hankalampaa kuin miehelle, satunnaisessa käytössä liian iso koko on pieni riesa, mutta jatkuvassa käytössä voi tulla kipuja ja muita terveyshaittoja. Pienikokoisia ja tehokkaita älypuhelimia ei välttämättä ole edes saatavilla.

Kuvassa mies pitää mobiilipuhelinta kädessään. Kuva: Oscar Sutton / Unsplash

Miesten mittojen mukaan suunnitelluissa autoissa turvavyöt ja niskatuet eivät suojaa naisia yhtä hyvin kuin miehiä. Naisten ajoasentokaan ei ole yhtä turvallinen kuin miesten. Vaikka naiset joutuvat miehiä merkittävästi harvemmin liikenneonnettomuuteen, miehiä huomattavasti suurempi osuus liikenneonnettomuuteen joutuvista naisista kuolee tai loukkaantuu vakavasti.

Ääniohjatut laitteetkin tunnistavat miehen puheen paremmin kuin naisen puheen. Miesten puhetta on tallennettu huomattavasti naisten puhetta enemmän tietokantoihin, joita käytetään puheentunnistuksen kehittämisessä. Jos laite ei tunnista naisen ääntä, silloin siinä on virhe ja myyjä joutuu lain mukaiseen virhevastuuseen. Virhevastuun voisi periaatteessa välttää kertomalla selkeästi ja näkyvästi, että se ei toimi naisilla – toisaalta siitä tulee paljon kielteistä julkisuutta ja tasa-arvon toteutumista valvovat viranomaiset voivat osoittaa epätoivottua kiinnostusta asiaan.

”Ääniohjatut laitteetkin tunnistavat miehen puheen paremmin kuin naisen puheen.”

Pelkästään naisten pienempi koko tai erilainen ruumiinrakenne ei aiheuta ongelmia. Esimerkiksi naisten iho on ohuempi kuin miesten. Tällä voi olla merkitystä esimerkiksi siihen, miten kemikaalialtistus vaikuttaa naisiin. Mutta tässäkin asiassa mies on ihmisen mitta eikä meillä ole riittävästi tietoa asiasta.

Lääkkeidenkin osalta tilanne on pulmallinen. Suurin osa lääketutkimuksiin osallistuvista ihmisistä on miehiä, eikä tutkimustuloksia myöskään eritellä sukupuolen mukaan. On tutkimustuloksia siitä, että monien lääkkeiden vaikutus miehiin ja naisiin on erilainen, mutta systemaattisesti tällaista tietoa ei kerätä. Lääkkeetkin on tosiasiallisesti suunniteltu miehiä varten ja miehet voivat olla suhteellisen varmoja, että lääkkeet toimivat heillä toivotulla tavalla. Naisilla tällaista varmuutta ei ole.

Ongelmat eivät johdu miesten pahantahtoisuudesta, vaan siitä että tietoa ei ole saatavilla. Vaikka tieto olisikin saatavilla, sitä ei ymmärretä hyödyntää – varsinkin jos asioita suunnittelevat miehet.

”Tarvitaan määräyksiä siitä, että naiset otetaan huomioon tuotteiden suunnittelussa ja turvallisuutta arvioitaessa.”

Kyseessä on suuri kuluttajaongelma, jolle pitää tehdä jotakin mahdollisimman nopeasti. Tehtävää riittää tavaroiden ja palveluiden tuottajille, lainsäätäjälle, viranomaisille, tutkijoille, kuluttajajärjestöille ja muille tahoille, jotka ovat asian kanssa tekemisissä. Tarvitaan määräyksiä siitä, että naiset otetaan huomioon tuotteiden suunnittelussa ja turvallisuutta arvioitaessa. Tarvitaan asenteiden muuttamista – aina yksi koko tai malli ei käy kaikille tai ainakin on päädyttävä kompromissiin, joka huomioi nykyistä paremmin sekä naiset että miehet. Turvallisuudesta ei kompromississakaan ei saa tinkiä. Tarvitaan nykyistä enemmän naisia kaikissa paikoissa, joissa asioihin vaikutetaan. Tällä tavoin pystytään huomioimaan miesten ja naisten erilaisuus.

Biologinen sukupuolikin on vain yksi huomioitava asia. Sen huomioiminen ei saa estää sukupuolten moninaisuuden huomioimista, eikä heikentää millään tavalla muunsukupuolisten ihmisten asemaa.

Blogikirjoitukset eivät ole Kuluttajaliiton virallisia tiedotteita, lausuntoja, julkilausumia tai kannanottoja. Blogit ovat yhteiskunnallisia keskustelunavauksia kirjoittajan esiin nostamista näkökulmista. Blogeissa julkaistaan myös vieraskynätekstejä.