Kotona oleminen vähentänyt selvästi ruokahävikkiä, Kuluttajaliiton selvitys kertoo

Tiedote 13.5.2020

Jotain hyvääkin koronasta: Kuluttajaliiton selvityksen mukaan yli neljännes vastaajista sanoo kodin ruokahävikin vähentyneen koronatilanteen aikana. Nyt onkin otollinen hetki vahvistaa kuluttajien uusia käyttäytymismalleja tarjoamalla aktiivisesti vinkkejä ja neuvoja hävikin vähentämiseen kotona. Myös verkkokaupan kasvanut suosio osaltaan selittänee ruokahävikin laskua, kun ruokaostoksia ja ruoanvalmistusta kotona suunnitellaan aiempaa enemmän.

Kuluttajaliiton Aula Researchilla teettämän kuluttajaselvityksen (n = 1109) mukaan jopa 26 % vastaajista sanoo kotitalouden ruokahävikin vähentyneen koronatilanteen aikana. Vain harva on sitä mieltä, että hävikki on kasvanut koronan aiheuttaman tilanteen aikana. Tarve säännölliselle ruokailulle korostuu, kun perheet viettävät aiempaa enemmän aikaa kotona. Ruokahävikin pienentäminen vähentää myös ruokamenoja, kun edellispäivän tähteitä hyödynnetään tehokkaammin.

Kuluttajille on ollut jo pitkään tarjolla vinkkejä arjen toimintamallien muuttamiseen hävikin vähentämiseksi, mutta ilmeisesti koronatilanne on saanut aikaan ison muutoksen toimintatavoissa. Ruokahävikin puolittamisen tavoitteen saavuttamiseksi olisi ensiarvoisen tärkeää, että nyt omaksutut uudet tavat jäisivät pysyviksi.

”Hävikkityöhön ja kuluttajien tietoisuuden kasvattamiseen tuleekin juuri nyt panostaa entistä enemmän, jotta uudet käyttäytymismallit jäävät pysyviksi. Hävikin vähentäminen tekee hyvää ympäristölle, mutta myös kuluttajien omalle taloudelle, kun ostettua ruokaa ei päädy hävikkinä roskiin”, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell toteaa.

Verkkokauppa kasvattaa suosiotaan

Kuluttajat ovat myös aiempaa kiinnostuneempia ruoan verkkokaupasta. 16 % kyselyn vastaajista kertoo poikkeusolojen lisänneen kiinnostusta verkossa tehtäviä ruokaostoksia kohtaan. Verkossa tehtävät ruokaostokset voivat vähentää ruokahävikkiä, kun ostosten ja ruokien harkinta ja suunnitteleminen lisääntyy.

Myös ruoan verkkokaupan kehittämistä tulee jatkaa ja laajentaa palveluiden saavutettavuutta kaikkialla Suomessa. Kuluttajaliiton kyselyn mukaan kiinnostustaan verkkokauppaa kohtaan ovat kasvattaneet eniten alle 50-vuotiaat, suurituloiset uusmaalaiset sekä lounassuomalaiset. Tilaa kasvulle on varmasti muidenkin kuluttajaryhmien keskuudessa.

Kohti ympäristöystävällisempiä valintoja

Ruokahävikki esiintyy usein yhteiskunnallisessa keskustelussa ja kansalaisten kiinnostus ympäristöystävällisiin toimiin kasvaa koko ajan. Tämä on nähtävissä esimerkiksi siinä, että selvityksen mukaan jopa 67 % kansalaisista on sitä mieltä, että ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluita tulisi verottaa kevyemmin kuin ympäristöä enemmän kuormittavia.

”Nämä ovat rohkaisevia viestejä päättäjille. Lähtökohdaksi tulee ottaa keinot, joilla voidaan ohjata kuluttajia kohti kestävämpiä kulutustottumuksia huolehtien samalla sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta”, kannustaa pääsihteeri Beurling-Pomoell.

Lisätietoja: pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, puh. 040 5566 421