Monet vuokralaiset ihmeissään nopeista sopimusmuutoksista vesilaskutuksessa

Tiedote 8.5.2020

Käyttöön perustuvaan vesilaskutukseen siirryttäessä vuokralaisia pitää informoida riittävästi, Kuluttajaliitto muistuttaa. Jos kulutukseen perustuvaan vesilaskutuksen siirtymiseen liittyy mahdollisuus siitä, että vuokrasopimuksia irtisanotaan, tulee varmistaa erityisen huolellisesti se, että vuokralainen saa tarvittavat tiedot ja riittävästi aikaa reagoida, jotta hän ei joudu yllättäen luopumaan asunnostaan.

Kuluttajaliiton asumisneuvontaan on viime päivinä tullut monia kyselyitä käyttöön perustuvaan vesilaskutukseen siirtymisen ongelmista. Suuri vuokranantaja (HEKA) on toimittanut asukkaille ilmoituksen siitä, että asunnoissa siirrytään käyttöön perustuvaan vesilaskutukseen ensi vuoden alussa. Aiemmin vesi on sisältynyt vuokraan.

Samassa yhteydessä asukkaille on lähetetty allekirjoitettavaksi vuokrasopimuksen muuttamista koskeva liite. Aikaa sopimusmuutoksen hyväksymiselle on annettu Kuluttajaliiton tietojen mukaan ainoastaan muutama viikko. ”Mikäli vuokralaiset eivät hyväksy vuokrasopimuksen muuttamista, voi olla riski siitä, että heidän vuokrasopimuksensa irtisanotaan”, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell toteaa. ”Asukkaat ovat luonnollisesti olleet huolestuneita ja hädissään”.

”Muutoksista tiedottamisen tulee tapahtua hyvissä ajoin siten, että ihmisille jää riittävästi aikaa harkita, mitä he tekevät”, pääsihteeri Beurling-Pomoell painottaa.

Vuokralaisille pitää myös antaa mahdollisuus esittää muutokseen liittyviä kysymyksiä. Asukkaille tulee kertoa muutoksen perusteet, miten muutos vaikuttaa asumiskuluihin ja millä aikataululla asiassa edetään. ”Jos koronan takia ei pystytä järjestämään asukastilaisuuksia, tulee vuokralaisten mahdollisuus lisätiedon saantiin varmistaa muilla tavoin” pääsihteeri Beurling-Pomoell jatkaa.

Ennen kulutukseen perustuvaan vesilaskutukseen siirtymistä olisi hyvä kertoa vuokralaisille tiedot hänen oman asuntonsa vedenkulutuksesta ja siitä, millainen se on verrattuna muiden kotitalouksien vedenkulutukseen. Olisi hyvä antaa myös ohjeita siitä, miten vedenkulutukseen pystyy vaikuttamaan. Tällöin asukkailla on mahdollisuus arvioida asumismenojensa muutoksia ja halutessaan vähentää tarpeetonta vedenkäyttöä.

Lähtökohtaisesti Kuluttajaliitto kannattaa siirtymistä kulutukseen perustuvaan vesilaskutukseen. Se vähentää turhaa vedenkulutusta ja on sitä kautta eduksi ympäristölle. Kulutukseen perustuva vesilaskutus on myös oikeudenmukaista, koska vettä säästeliäästi käyttämällä on mahdollista säästää, eikä naapurin lotraamisesta joudu maksamaan.

Kuluttajaliitto katsoo kuitenkin, että siirtyminen pitää hoitaa hallitusti ja huolehtia vuokralaisten eduista. Kulutukseen perustuva vesilaskutus ei saa nostaa keskimääräisiä asumisen kuluja, vaan varsinaista vuokraa tulee laskea vastaavasti. Säästeliäillä asukkailla asumismenot laskevat tällöin ja vettä paljon kuluttavat joutuvat maksamaan asumisestaan vastaavasti enemmän.

Lisätietoja: pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, puh. 040 5566421