Lausunnot

Esitys kuluttajansuojalain väliaikaiseksi muuttamisesta koronavirustilanteen johdosta

8.4.2020 |

RE: Esitys kuluttajansuojalain väliaikaiseksi muuttamiseksi koronavirustilanteen johdosta

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää oikeusministeriötä kommentointipyynnöstä ja lausuu sen johdosta asiassa seuraavaa:

Koronavirusepidemialla on kauaskantoisia vaikutuksia kuluttajien talouteen. Moni kotitalous joutuu nyt
taloudellisesti ahtaalle lomautusten, töiden ja tulojen vähenemisen sekä pahimmillaan irtisanomisten takia. Vakuudettomia korkeakorkoisia kuluttajaluottoja, eli ns. pikavippejä, tarjoavat yritykset ovat havainneet tilanteen ja lisänneet markkinointiaan koronakriisin edetessä. Pikavippi ei kuitenkaan koskaan voi olla kestävä ratkaisu taloudelliseen ahdinkoon, vaan pahimmillaan kuluttaja ajautuu hallitsemattomaan velkakierteeseen ja kohti ylivelkaantumista.

Kuluttajaliitto kannattaa nyt kommentoitavana olevia esityksiä kokonaisuudessaan. Erityisesti liitto pitää
tärkeänä sitä, että korkokaton alentaminen ulotettaisiin koskemaan myös jo voimassa oleviin sopimuksiin
liittyviä luoton nostoja. Samalla esitykselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää,
ettei korkokattoa voida kiertää korottamalla muita luotosta perittäviä maksuja.

Kuluttajaliitto on havainnut ns. pikavippien markkinoinnin vilkastuneen kevään aikana. Markkinointi kohdennetaan usein niihin, joilla jo on vastaavia luottosopimuksia ja siten kohonnut todennäköisyys ajautua pahempiin taloudellisiin vaikeuksiin koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten muutosten johdosta. Liitto on myös havainnut alan markkinointimenetelmiä tarkastelemalla, että markkinoinnissa hyödynnetään voimakkaasti ihmisten käyttäytymistä ohjaavia käyttäytymistaloustieteellisiä menetelmiä. Taloudellisesti hädänalaisessa tilanteessa ihminen ei toimi aina rationaalisesti ja itselleen pitkällä tähtäimellä parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän vuoksi kuluttajaluottojen markkinoinnin rajoittamiselle on yleisemminkin tarve, joka korostuu nyt käsillä olevissa poikkeusolosuhteissa. Liitto kannattaa ehdotusta kuluttajaluottojen suoramarkkinoinnin tilapäisestä täyskiellosta.

Kuluttajaliitto pitää esitystä korkokaton asettamisesta 10 % perusteltuna ja oikeasuhtaisena toimena. Korkokaton alentaminen 20 prosentista 10 prosenttiin ei vielä vaikeuta kuluttajien mahdollisuuksia saada
harkitusti luottoa esimerkiksi luottolaitosten tarjoamien luottokorttien muodossa. Koron alentaminen kuitenkin auttaa myös niitä kuluttajia, jotka ottavat kuluttajaluottoja perustellusti ja harkitusti selviytyäkseen tästä yllättävästä taloudellisesta tilanteesta. Erityisen tärkeää on kuitenkin korkokaton taannehtiva soveltaminen jo olemassa oleviin sopimuksiin, sillä näin voidaan tehokkaasti ehkäistä kotitalouksien ylivelkaantumista ja maksuhäiriömerkintöjen kasvua. Moni kotitalous on nyt joutunut tai joutuu täysin yllättäen uuden tilanteen eteen, jossa kyky selviytyä jo otetuista luotoista on vähintäänkin tilapäisesti heikentynyt.

Kyse on väliaikaisista muutoksista. Kuluttajaliitto katsoo poikkeustilanteen edellyttävän vastuullista toimintaa luotonantajilta ja kotitalouksille aiheutuvien haitallisten taloudellisten vaikutusten ehkäisemistä
myös nyt esitetyillä toimenpiteillä.