Lausunnot

Luonnos hallituksen esitykseksi lääkelain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi

30.3.2020 |

Re: VN/6693/2020

Kuluttajaliitto- Konsumentförbundet ry kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu lyhyesti seuraavaa:

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat maailmanlaajuinen ongelma, joka on yleistynyt viime aikoina.
Covid-19 -virus omalta osaltaan haastaa toimijoita ja yhteiskuntaa ja poikkeuksellinen tilanne on
tuonut esiin täsmennys- ja muutostarpeita lainsäädäntöön. Kuluttajaliitto pitää ehdotettuja esityksiä ja niiden tavoitteita kannatettavina. Lääkkeiden riittävyyden ja saatavuuden varmistaminen on
erittäin tärkeää sekä normaali- että poikkeusolosuhteissa.