Kuluttajaliitto muistuttaa: Aina on hyvä aika tehdä hoitotahto

Tiedote 27.3.2020

Kaiken koronaviruksen aiheuttaman huolen keskellä Kuluttajaliitto muistuttaa, että yksi tapa saada lisävarmuutta oman tahdon toteutumiselle sairaanhoidossa silloinkin, jos potilas itse ei enää tahtoaan pysty ilmaisemaan, on tehdä hoitotahto. Hoitotahto tulee voimaan vain tilanteessa, jossa potilas ei enää itse kykene tekemään hoitoaan koskevia ratkaisuja.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan edetessä sairaanhoitopalvelut joutuvat testiin. Kriisin koskettaessa yhä useampaa, moni pohtii riittävätkö yhteiskunnan resurssit turvaamaan tarpeellisen hoidon, mikäli tartunta osuu omalle kohdalle ja vaatii sairaalahoitoa. Entä minkälaista hoitoa ylipäänsä saa kriisiaikana muiden sairauksien hoitoon?

”Hoitotahdon avulla potilas voi muun muassa varmistaa, että hoidossa noudatetaan hänen elämänarvojaan ja että hoitoratkaisut perustuvat potilaan tahtoon hänen elämänsä loppuvaiheen päätöksissä”, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell muistuttaa. Hoitotahto myös vahvistaa potilaan itsemääräämisoikeutta. Sitä tulee noudattaa, jos se on riittävän selkeä ja voidaan olettaa, että potilas ei ole muuttanut tahtoaan.

Kuluttajaliitto suosittelee kaikkia hoitotahdon tekemisestä kiinnostuneita tutustumaan asiaan ja siihen liittyviin valmiisiin lomakepohjiin THL:n internetsivuilla osoitteessa:
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/elaman-loppuvaiheen-hoito/hoitotahto

Kuluttajaliitto on ottanut vahvemman roolin kuluttajien lisäksi myös potilaiden oikeuksien edistäjänä. Liitto on jo pidempään tarjonnut potilasoikeusneuvontaa omille jäsenilleen ja tänä vuonna avannut kaikille avoimen neuvonnan potilaiden oikeuksista sekä neuvontaa potilas- ja sosiaaliasiamiehille heidän työnsä tueksi. ”Meillä on paljon kirjauksia potilaan oikeuksista, mutta ei takuita siitä, että oikeudet toteutuisivat lakiin kirjatulla tavalla. Jos potilas ei tunne oikeuksiaan, hän ei myöskään voi pitää niistä kiinni”, huomauttaa pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Lue lisää Kuluttajaliiton potilasoikeusneuvonnasta.

Lisätietoja: pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, 040 55 66 421