Kannustetaan kuluttajia ruokahävikin torjuntaan – hävikkityöhön tarvitaan lisää panostuksia

TIEDOTE 15.3.2020

Kuluttajaliitto ja kansainvälinen kuluttajajärjestö Consumers International kampanjoivat kansainvälisenä kuluttajan oikeuksien päivänä 15.3.2020 teemalla The Sustainable Consumer kestävämmän maailman puolesta.

Kolmannes koko ruokaketjussa syntyvästä ruokahävikistä syntyy kuluttajien toimesta. Kun poisheitetyt ruoat tasataan koko kansan kesken, jokaisen suomalaisen arvioidaan heittävän pois vuosittain noin 20-30 kiloa syömäkelpoista ruokaa. Rahassa se vastaa nelihenkisessä perheessä noin 500 euron summaa.

Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Yksi niistä koskee ruokahävikkiä. Meidän tulee puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Suomalaisessa ruokajärjestelmässä pellolta ruokapöytään syntyy vuosittain noin 400 miljoonaa kiloa ruokahävikkiä. Näin valtava määrä syömäkelpoista ruokaa päätyy jätteeksi vuosittain. Kotitalouksien osuus hävikistä on arvioiden mukaan jopa 160 miljoonaa kiloa.

Jotta hallitusohjelmaan kirjattu ruokahävikin puolittamista koskeva tavoite onnistuu, tarvitaan merkittäviä panostuksia tiedon lisäämiseen ja kuluttajaviestintään. Hyvien ajatusten tulee muuttua konkreettisiksi teoiksi. ”Hävikin puolittaminen ei onnistu, ellei kuluttajan tosiasiallista käyttäytymistä oteta tarkasteluun”, toteaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell. Muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan oikeita keinoja, oikea-aikaisia toimia ja kannustusta.

Vastuuta hävikin pienentämisestä ei voi jättää yksittäisen ihmisen kannettavaksi. Yhteiskunnan ja päättäjien tulee tehdä viisaita päätöksiä, joilla voidaan ohjata markkinoiden toimintaa ja yksittäisten ihmisten toimintaa kohti ympäristön kannalta kestävämpiä valintoja. Ruokajärjestelmää on syytä tarkastella kokonaisuutena, jossa kaikilla toimijoilla on tärkeä rooli ja vaikutus muun järjestelmän toimintaan.

Kestävämmän tulevaisuuden lupaus

Mikä on sinun tai edustamasi organisaation lupaus kestävämmän tulevaisuuden ja hävikin vähentämisen puolesta? Voit jakaa lupauksesi sosiaalisessa mediassa #MySustainablePledge ja osallistua samalla kansainväliseen kampanjaan! Kuluttajaliiton lupauksena on tuoda hävikin vastaiseen työhön vahvemmin kuluttajan tosiasiallista käyttäytymistä koskeva näkökulma.

Kurkkaa vinkkejä ruokahävikin vähentämiseen Kuluttajaliiton sivuilta:

https://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/vastuullinenkuluttaminen/ruoan-ymparistovaikutukset-ja-ruokahavikki/kaupassa/

https://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/vastuullinenkuluttaminen/ruoan-ymparistovaikutukset-ja-ruokahavikki/ruokahavikki/

Lisää tietoa ruokahävikistä: https://havikkiviikko.fi/tietoa-ruokahavikista/

Kansainvälisen kuluttajan oikeuksien päivän 15.3. tavoitteena on edistää ja lisätä tietoisuutta kuluttajien perusoikeuksien toteutumisesta. Näitä ovat muun muassa kuluttajan oikeudet tietoon, vaihtoehtoihin, turvallisuuteen ja puhtaaseen ympäristöön sekä oikeus vaikuttaa. Kuluttajaliitto on mukana kampanjapäivässä kuluttajajärjestöjen kansainvälisen kattojärjestön, Consumers Internationalin kanssa. Aiheesta voi viestiä tunnisteella #SustainableConsumer sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoa päivästä myös Consumers Internationalin sivuilta.