Lausunnot

Dieselautojen käyttövoimaveron poisto

4.3.2020 |

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle

KAA 6/2019 vp Dieselautojen käyttövoimaveron poisto

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Kuluttajaliiton mielestä on sinänsä perusteltua pohtia autoilun verotuksen uudistamista. Kuluttajaliitto ei kuitenkaan kannata aloitteen kaltaisia pistemäisiä veromuutoksia. Asiaan liittyy niin paljon erilaisia ympäristöön, ihmisten talouteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä näkökohtia, että autoilun verotuksen muutokset pitää käsitellä kokonaisuutena.