Ehdoton ei vesihuollon yksityistämisaikeille

Tiedote 3.2.2020

Viime aikoina uutisissa palstatilaa ovat saaneet Jyväskylän kaupungin suunnitelmat yksityistää vesihuoltonsa osittain. Kuluttajaliitto vastustaa luonnollisten monopolien yksityistämistä. Vesihuolto on sellainen luonnollinen monopoli, jota Kuluttajaliiton mielestä ei saisi yksityistää edes osittain.

Kuluttajaliiton mielestä silloin, kun yksityistetään luonnollisen monopolin toimintoja, on olemassa merkittävä riski siitä, että yritys käyttää monopoliasemaansa kuluttajan vahingoksi. Yksityinen yritys pyrkii yleensä tuottamaan omistajilleen mahdollisimman suurta taloudellista hyötyä. Normaalissa tilanteessa markkinoiden kilpailu varmistaa hintojen kohtuullisuuden ja palvelun laadun, mutta luonnollisen monopolin tapauksessa yrityksen monopoliasema estää kilpailun.

Vesilaitokset ovat olleet perinteisesti Suomessa joko julkisessa omistuksessa tai vedenkäyttäjien muodostamien vesiosuuskuntien omistamia. Kuluttajaliitto katsoo, että näistä molemmat ovat luonnolliselle monopolille sopivia omistusmuotoja. Molemmissa tapauksissa yritysten toiminta on joko yhteiskunnan kansalaisten tai jäsenten demokraattisessa kontrollissa.

Moni kuluttaja kärsii aiemmin tehdystä sähkön siirtoverkkojen yksityistämisestä. Viranomaisten suorittama hinnoittelun valvonta ei ole toiminut toivotulla tavalla. ”Moni kuluttaja kokee, että sähkön siirtohinnoista on tullut riistohintoja”, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell toteaa ja jatkaa: ”Sähkönsiirron yksityistämisen pitäisi toimia varoittavana esimerkkinä kaikille luonnollisten monopolien yksityistämistä suunnitteleville.”

Vesihuollon lisäksi Kuluttajaliitto pitää yleistä tieverkkoa esimerkkinä sellaisesta monopolista, jota ei pidä yksityistää.

Lisätietoja: pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, puh. 040 5566 421