Asunto-osakeyhtiön osakas on monesti toivottomassa tilanteessa, jos sopua ei synny 

Kuluttajaliiton jäsenneuvonnassa kysytään ylivoimaisesti eniten asunto-osakeyhtiöihin liittyvistä ongelmista. Kysymykset vaativat myös runsaasti aikaa, koska ongelmat ovat usein monimutkaisia tai tilanne on muutoin vaikea.

Läheskään aina eivät riitele pelkästään asiat, vaan kyse on monesti myös ihmisten välisistä riidoista. Usein syntyy vaikutelma siitä, että taloyhtiössä on pieni klikki, joka käyttää valtaa eikä välitä muiden osakkaiden toiveista.

Ensisijaisesti osakkaan ja yhtiön välinen riita kannattaa ratkoa neuvottelemalla, Jos neuvottelut eivät onnistu, kannattaa turvautua sovitteluun. Jos toiselta osapuolelta ei löydy halua sovitteluun, ollaan monesti pulassa: pitää harkita riidan viemistä oikeuden ratkaistavaksi. Tähän liittyy monia ongelmia. Ensinnäkin oikeudessa riitely on parhaimmillaankin kallista ja huonoimmillaan erittäin kallista. Halvimmillaan oikeudenkäynti maksaa tuhansia ja kalleimmillaan kymmeniä tuhansia euroja tai enemmänkin.

Oikeudenkäynnissä on aina jonkinlainen riski jutun häviämisestä – ja se vasta kallista onkin, kun joutuu maksamaan omien oikeudenkäyntikulujen lisäksi myös taloyhtiön kulut. Oikeusturvavakuutuksesta ei ole paljon apua, koska niiden korvaustaso on matala, normaalisti 8 000 ja 10 000 euron välillä. Oikeusturvavakuutus ei korvaa myöskään vastapuolen kuluja, jos juttu hävitään.

Oikeudenkäynnin voittaminenkaan ei välttämättä ole halpaa. Jos taloyhtiö häviää, se tuomitaan maksamaan osakkaan oikeudenkäyntikulut ja luonnollisestikin se maksaa omat kulunsa. Taloyhtiön kulut peritään kaikilta osakkailta vastikkeena – jutun voittanut osakaskin joutuu osallistumaan näihin kuluihin oman vastikeperusteensa mukaisesti. On jopa mahdollista, että vastikkeena maksettava määrä on suurempi kuin oikeudessa voitettu määrä eli oikeudessa on voitettu, mutta taloudellisesti hävitty. Monet osakkaat joutuvatkin toteamaan, että joutuvat luopumaan omista oikeuksistaan selvissäkin tapauksissa ainakin, jos riidan kohteena oleva rahamäärä on pieni. Oikeudellisesti tulkinnanvaraisia juttuja ei useinkaan uskalleta viedä oikeuteen edes silloin, kun on kyse suurista rahasummista.

Asunto-osakeyhtiön ja osakkaan välisiä riitoja ei ole mahdollista käsitellä kuluttajariitalautakunnassa tai muussa vastaavassa maksuttomassa elimessä. Kuluttajaliitto onkin vaatinut jo pitkään sitä, että myös nämä riidat voitaisiin viedä kuluttajariitalautakuntaan. Olemme vaatineet myös kohtuullisuutta ja järkeä oikeudenkäyntien kuluihin.