Tiedote: Kuluttajaliitto Energiansäästöviikolla: Kestävämmät valinnat helpoimmiksi valinnoiksi

Kuluttajien houkutteleminen tehokkaampaan energiankäyttöön on jo pitkään nähty yhtenä keskeisenä ilmastotekona. Teemaa on usein lähestytty erilaisin poliittisin toimin tai tietoa jakamalla. Koulutus ja tiedotus antavatkin kuluttajille lisää tietoa ja vinkkejä energiansäästöä varten. Monesti on myös ajateltu, että tieto energiansäästön taloudellisesta arvosta on tärkein tekijä, eli kuluttajat säästävät energiaa säästääkseen rahaa.

Monissa tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, ettei kuluttajien käyttäytyminen – edes energiankulutuskäyttäytyminen – ole aina järkevää. ”Kuluttajan käyttäytymistä ymmärtämällä voi ohjata ja kannustaa kotitalouksia entistä energiatehokkaammiksi”, kertoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Tekniikalla on tärkeä rooli haluttujen säästöjen aikaansaamisessa. Esimerkiksi älykkäiden, verkkoon kytkettyjen laitteiden avulla kuluttaja voi seurata sähkökulutustaan reaaliajassa. Ajantasaiset käyttö- ja kulutustiedot ohjaavat tutkitusti energiankäyttöä säästäväisempään suuntaan ja voivat vaikuttaa käyttäytymisen pitkäaikaisiinkin muutoksiin.

Erilaisia tilastoja ja vertailuja voi hyödyntää energiankulutuksen ohjaamiseksi kestävämpään suuntaan. Esimerkiksi sähkölaskuun lisätyllä grafiikalla voi havainnollistaa kotitalouden sähkönkäyttöä verrattuna samankaltaisiin kotitalouksiin tai kaavio voi kuvata oman kodin sähkönkäytön kehitystä edellisistä vuosista. Tämänkaltaisten toimien on todettu lisäävän säästöjä jopa 10 prosenttia. Erilaisia kodin energiaraportteja tuottamalla voidaan siis vaikuttaa kulutustottumuksiin.

Myös yritykset voivat hyödyntää energiansäästössä useita käyttäytymistieteisiin pohjautuvia oivalluksia. Ihmisillä on luontainen halu toimia samoin kuin muutkin. ”Esimerkiksi hotellit voivat kannustaa asiakkaitaan ympäristöystävällisempään tapaan toimia laittamalla kylpyhuoneeseen lapun, jossa kerrotaan, että suurin osa hotellivieraista käyttää pyyhkeitään useamman päivän peräkkäin. Niitä ei näin ollen ole tarve vaihtaa ja pestä päivittäin”, kertoo pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Moni energiaa säästävä teko lähtee jo suunnittelusta. Järkevästi sijoitetut keittiön kaapistot kannustavat lajittelemaan kotitalouden jätteet, suihkussa tulee valittua vettä säästävä asetus, mikäli se on kätevästi keskellä valikkoa ja astianpesukoneessa eko-ohjelma, kun se on merkitty selkein ja houkuttelevin symbolein.

Kun halutaan saavuttaa vaikuttavia tuloksia, on erilaiset toimenpiteet yhdistettävä kuluttajan käyttäytymistä muuttaviin lähestymistapoihin. Tässä onnistutaan, kun kaikki toimijat pelaavat yhteen maaliin.

Lisätietoja: pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, puh. 040 5566 421

Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa vietetään 7.–13.10. Kampanja muistuttaa, että jokaisella on mahdollisuus torjua ilmastonmuutosta omilla valinnoillamme.

Tiedote julkaistu 11.10.2019