Takuun päättyminen ei poista myyjän vastuuta tavaran virheestä

Kuluttajaliitto muistuttaa takuun ja virhevastuun eroista tavaran kaupassa. Sekä kuluttajilla että myyjillä saattaa edelleen olla vääriä käsityksiä myyjän virhevastuun kestosta. Usein kuvitellaan, että takuuajan mentyä umpeen myyjä ei ole enää lainkaan vastuussa tavaran virheestä. Virhevastuun kesto on kuitenkin miltei poikkeuksetta pidempi kuin takuuaika.

Laissa virhevastuun kestolle ei ole asetettu mitään kiinteää rajaa. Tavaran on kestettävä sen aikaa, mitä kulloisenkin hankinnan yhteydessä perusteltua olettaa. Normaali kestoikä vaihteleekin aina tavaran mukaan. Kuluttajariitalautakunnan käytännössä esimerkiksi matkapuhelinten normaalina kestoikänä on pidetty 3–4 vuotta ja televisioiden 4 vuotta. Kestoiän pituutta harkittaessa otetaan huomioon myös tavaran hinta. Kalliiden tavaroiden on kestettävä pidempään kuin halvempien. Kuluvien osien normaalia kulumista ei pidetä virheenä.

Oletettuun kestoikään vaikuttaa myös se, miten tuotetta on markkinoitu. ”Mikäli markkinoinnin yhteydessä on annettu ymmärtää, että esimerkiksi pesukoneet kestävät 10 vuotta normaalia kotikäyttöä, niiden tulee kestää 10 vuotta”, kertoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Joskus myyjä vaatii kuluttajaa kääntymään maahantuojan tai valmistajan puoleen. Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus vaatia myyjältä hyvitystä tavaran tai palvelun virheestä tai viivästyksestä, eikä myyjällä ole oikeutta pakottaa kuluttajaa asioimaan muiden kanssa. Tavaran kaupassa kuluttajalla on oikeus esittää vaatimuksensa myös aiemmalle myyntiportaalle. Kyse on nimenomaan kuluttajan oikeudesta. ”Kuluttaja on se, joka valitsee kenelle reklamoi”, toteaa pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell. Kuluttajan aiemmalle myyntiportaalle tekemä reklamaatio on sitova myös myyjää kohtaan, eikä erillistä reklamaatiota myyjälle tarvita.

Takuu on eri asia kuin lainmukainen virhevastuu. Takuu on myyjän, maahantuojan tai valmistajan antama lisäetu.  Takuun voimassaoloaikana sen myöntäjän on osoitettava, että tavaran vika johtui ostajasta – ilman takuuta ostajan pitäisi osoittaa, että tavaran vika johtuu sen virheestä.

Takuun pitääkin tarjota ostajalle jotain todellista lisäetua lainmukaisen virhevastuun päälle. Laissa on kuuden kuukauden virheolettama, joka tarkoittaa sitä, että sen aikana myyjän velvoitteena on osoittaa tavaran vian johtuneen ostajasta. Tämän takia takuun keston tulisi olla yli kuusi kuukautta.

Katso uusi opetusvideo! Kuluttajaliitto on julkaissut uuden opetusvideon, joka opastaa selkeästi ja havainnollisesti reklamaation pelisääntöihin. Video löytyy Kuluttajaliiton YouTube-kanavalta.

Esimerkki: matkapuhelin

6 kuukautta

2 vuotta

3-4 vuotta

Virheolettama

Myyjän tulee osoittaa tavaran vian johtuneen ostajasta.

Takuu

Takuun tulee tarjota ostajalle todellista lisäetua ja sen voimassaoloaikana myöntäjän on osoitettava, että tavaran vika johtui ostajasta – ilman takuuta ostajan pitäisi osoittaa, että tavaran vika johtuu sen virheestä.

Virhevastuu

Kestää niin kauan kuin kunkin tavaran hankinnan yhteydessä on perusteltua olettaa. Normaali kestoikä vaihteleekin aina tavaran mukaan.

Lisätietoja: pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, puh. 040 5566 421

Tiedote julkaistu 4.10.2019.

Tiedote saatavilla myös selkokielellä.