Kuluttajaryhmät tapaavat EU:n puheenjohtajamaa Suomen edustajia Helsingissä

Euroopan kuluttajajärjestö (BEUC) ja sen suomalainen jäsen Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry tapaavat tänään Suomen oikeusministerin Anna-Maja Henrikssonin sekä liikenne- ja viestintäministerin valtiosihteerin Mikko Koskisen Helsingissä. Tapaamisten tavoitteena on painottaa sitä, miten EU:n puheenjohtajamaa Suomi voisi edistää kuluttajien oikeuksia viemällä päätökseen useita ratkaisevia lainsäädännöllisiä kuluttaja-asioita.

Useimmissa EU‑maissa kuluttajilla ei ole mahdollisuutta ryhtyä oikeustoimiin tilanteissa, joissa yritys on aiheuttanut vahinkoja suurelle joukolle ihmisiä. Näin ollen kuluttajilla ei ole mitään tehokasta työkalua, jolla he voisivat hankkia oikeutta vahinkotilanteissa. Jäsenmailla on tällä hetkellä arvioitavanaan ehdotus eurooppalaisesta kollektiivisesta oikeussuojajärjestelmästä, joka saattaisi poistaa tämän oikeussuojan puutteen.

Toinen vireillä oleva lakiluonnos parantaisi sähköisten keskusteluidemme luottamuksellisuutta huomattavasti ja antaisi kuluttajille enemmän valtaa päättää siitä, mitä he haluavat pitää yksityisenä verkossa. Vaikutusvaltaiset yritysryhmät ja osa jäsenmaista ovat kuitenkin vastustaneet uuden sähköisen viestinnän tietosuoja‑asetuksen (ePrivacy‑asetus) hyväksymistä.

Ohjaamalla nykyisen EU:n rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista säädetyn asetuksen päivitystä menestyksekkäästi voisi puheenjohtajamaa Suomi nostaa kuluttajille maksettavia hyvityksiä tilanteissa, joissa junat myöhästyvät huomattavasti tai peruuntuvat.

BEUC:n puheenjohtaja Örjan Brinkman kommentoi:

”Puheenjohtajamaa Suomella on ainutlaatuinen tilaisuus jättää pysyvä jälki EU:n kuluttajalainsäädäntöön. Toivomme, että se tulee toimimaan ratkaisevassa roolissa oikeussuojavajeen oikaisemisessa, ihmisten yksityisyydensuojan parantamisessa verkossa sekä rautatieliikenteen matkustajien oikeuksien kehittämisessä.”

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:n pääsihteeri Juha Beurling‑Pomoell sanoi:

”Eurooppalaisen kuluttajansuojan tason parantaminen on tärkeää. Meillä on hieno mahdollisuus edistää keskustelua ja yhteisymmärryksen löytämistä näissä tärkeissä kuluttajakysymyksissä tämänpäiväisten tapaamisten kautta.”

Lisätietoja: pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, juha.beurling-pomoell(a)kuluttajaliitto.fi, puh. 0405566421

Tiedotteesta on saatavilla myös englanninkielinen versio.

 

Tiedote julkaistu 24.9.2019.