Tilavuusmitoilla mittaaminen epätarkkaa — Kuluttajaliitto vaatii kilohintoja myös torikauppaan

Kuluttajaliitto toteaa, että kilomitta on asiakkaalle luotettavin ja helpoimmin vertailtava myyntitapa. Kuluttajaliitto vaatii, että mittauslaitelakia muutetaan siten, että laista poistetaan mahdollisuus myydä kiinteitä tuotteita myös tilavuuden perusteella tori- tai vastaavassa kaupassa.

Kuluttajaliitto on useana vuonna toteuttanut torivertailun, jossa on vertailtu eri torimyyntipisteistä hankittujen kesäisten satokausituotteiden kilopainoja ja -hintoja suhteessa tilavuusmitalla mitattuihin vastaaviin. Pistokokeissa on säännöllisesti löytynyt suurta hajontaa tilavuusmitoilla myytyjen tuotteiden painoissa, esimerkiksi viime kesänä mansikkalitran vertailussa löytyi neljänneskilon ero painossa.

”Ongelmana on tilavuusmittojen epätarkkuus. Asiakkaalle näkyvä litrahinta on sama, mutta tuotteiden kilohinnat vaihtelevat merkittävästi” summaa Kuluttajaliiton kuluttajaekonomisti Paula Pessi.

Tilavuusmitoilla mittaaminen tuottaa siis vaihtelevia lopputuloksia vertailtaessa sisältöjen painoja kilomitalla punnittuna. Kuluttaja saa samalla hinnalla eri määrän tuotetta eri ostokerroilla.

”Olemme kyselleet kuluttajien mielipidettä tästä asiasta säännöllisesti vuosien mittaan. Nyt näyttää selkeästi siltä, että kuluttajat haluaisivat ostaa torituotteensa kilohinnalla. Tilavuusmittojen kannattajat alkavat olla pienessä vähemmistössä, osalle asialla ei ole väliä” kertoo kuluttajaekonomisti Paula Pessi.

Nykyisen, vuonna 2011 voimaan tulleen mittauslaitelain mukaan ”Torikaupassa tai vastaavassa kaupassa voidaan myydä kiinteitä tuotteita myös tilavuuden perusteella.” Perusteluissa myönnetään menetelmä epätarkaksi, mutta sitä perustellaan pitkillä perinteillä.

Torimyynnissä käytettyjen mittauslaitteiden valvonta kuuluu viranomaisille. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja aluehallintovirastot ovat ilmoittaneet valvovansa tehostetusti kausimyyjien vaakojen ja mittojen luotettavuutta tilamyynneissä ja toreilla eri puolilla Suomea touko–syyskuussa. Edellisen kerran valvontakampanja tehtiin 2014. Tällöin lähes puolessa tarkastetuista kohteista oli huomautettavaa. Tyypillisin epäkohta oli vaa’an varmennuksen vanhentuminen.

Lisätietoja: kuluttajaekonomisti Paula Pessi, puh. 040 350 2454

Tiedote julkaistu 25.7.2019