Tuotteiden valmistajille lisää vastuuta verkkoon kytkettyjen laitteiden riittävästä tietoturvasta ja yksityisyydensuojasta

Viime aikoina on uutisoitu, että verkkoon kytketyt älylaitteet ovat kuunnelleet käyttäjiään ja tallentaneet äänitiedostoja. Laitteiden tallentamien äänitiedostojen käyttö on tullut käyttäjille usein yllätyksenä. On paljastunut, että esimerkiksi Googlen ja Amazonin kaltaisten teknologiajättien työntekijät ovat järjestelmällisesti kuunnelleet äänitallenteita.

Moni kuluttaja on tietoinen, että verkkoon kytketty laite voi tallentaa tietoa. Käyttöehdoissa ei kuitenkaan aina ole selkeää mainintaa siitä, että äänitallenteita oikeasti kuunnellaan ja joskus myös yrityksen ulkopuolisten osapuolien toimesta.

Laitteen valmistajan vastuulla olisi riittävän selkeästi informoida, että käyttäjän puhetta ja viestintää laitteen välityksellä voidaan tallentaa ja mahdollisesti kuunnella. Käyttöehtojen, -ohjeiden sekä käyttöliittymien tulee olla selkeitä, helppolukuisia ja yksiselitteisiä. Kuluttajan tulee ilman kohtuutonta vaivaa ymmärtää ohjeet säätääkseen yksityisasetuksia haluamallaan tavalla.

Kuluttajalle tulee antaa valmistajan taholta antaa riittävät tiedot myös siitä, miten hänen tietojaan käsitellään. Kuluttajalla on aina oikeus pyytää saada itselleen nähtäväksi, mitä tietoja hänestä on yritysten henkilörekistereihin tallennettu.

Viime vuonna voimaan astuneen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan käyttäjältä on hankittava suostumus tietojen keräämiseen ymmärrettävällä tavalla. Ohjeissa olisi hyvä käyttää helppolukuisia symboleja ja selkokielisiä ohjeita, jotta kaikki kuluttajat ymmärtävät vaivatta, mistä asiassa oikein on kyse. Selkeiden käyttöohjeiden kirjoittamisen käyttäjälle ei luulisi olevan ylipääsemätön tehtävä yrityksiltä, jotka osaavat valmistaa ja kehittää älykkäitä laitteita.