Taksialan ongelmakohdat korjattava pikaisesti

Kuluttajaliitto peräänkuuluttaa taksialan toimintaan läpinäkyvyyttä ja selkeitä hinnoitteluperiaatteita kuluttajien luottamuksen palauttamiseksi. Taksialan kilpailu on saatava toimimaan nopeasti koko yhteiskunnan etua ajatellen. Enemmistö Kuluttajaliiton valtuuston jäsenistä kokee, että taksialan luotettavuus on heikentynyt taksisääntelyn uudistuksen seurauksena.

Kuluttajaliitto on tyytyväinen, että uusi hallitus on huomioinut uudistuneen taksisääntelyn korjaustarpeet ja on valmis puuttumaan havaittuihin epäkohtiin. Liitto vetoaakin liikenne- ja viestintäministeri Sanna Mariniin, jotta aikataulu olisi pikainen ja asiaa priorisoitaisiin. ”Ongelmat tulee korjata ripeästi, ennen kuin kuluttajien luottamus taksialan toimintaan romahtaa täysin”, painottaa pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell. Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut selvittävänsä uudistuneen taksisääntelyn vaikutuksia yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Keskiössä kuluttajan kannalta on luonnollisesti taksin palvelusta maksettu hinta. Pakollinen ja hyväksytty taksamittari antaisi asiakkaalle oikean tiedon kustannuksesta, sekä viranomaisille tiedon matkan pituudesta, kuljettajasta sekä käytetystä ajoneuvosta. Mittarin kautta toimitettu tieto auttaisi harmaan talouden kitkennässä. Myös sovelluksen kautta ennalta tilatuissa kuljetuksista tulisi saada kuitti taksamittarin kautta. Kuluttajaliitto ei ensisijaisesti kannata enimmäishintojen käyttöönottoa, jolloin usein käy niin, että enimmäishinnasta tulee helposti vähimmäishinta.

Jotta kuluttajat voisivat tosiasiallisesti kilpailuttaa taksikyytiensä hintoja, tulisi tarjolla olla hintatietoja tarjoavia verkko- tai sovelluspohjaisia palvelualustoja. ”Näiden kautta kuluttajan olisi mahdollista lähettää tarjouspyyntö lähellä oleville vapaille taksiautoille, jotka voivat antaa tarjouksen palvelun kiinteästä hinnasta ja kuluttaja voi tehdä valinnan tiedon perusteella”, pääsihteeri Beurling-Pomoell sanoo.

Yhtä tärkeitä tekijöitä hinnan rinnalla kuluttajan kannalta ovat myös palvelun laatu, turvallisuus ja saatavuus. Kuluttajaliitto on jo aiemmin painottanut lausunnossaan, että kuluttajan tulee olla helppo tunnistaa taksi ulkoapäin. ”Esimerkiksi helposti tunnistettava, erottuva rekisterikilpi tai maalaukset ja tarrat helpottaisivat kuluttajaa luvanvaraisten taksiautojen tunnistamisessa”, pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell toteaa.

Niillä alueilla, joilla palvelun saatavuudessa on havaittu ongelmia, on harkittava perussaatavuuden varmistamista ostoliikenteenä. Taksilupien edellytyksissä tulee varmistaa myös esimerkiksi kuljettajan riittävä kielitaito ja paikallistuntemus. Alaan tulee kohdentaa riittävästi valvontaa ja tehokkaat seuraamusmaksut ylilyöntien välttämiseksi.

”Taksialan toiminnan tulee olla läpinäkyvää ja kaikkien pelata samoilla pelisäännöillä, silloin hyötyvät sekä kuluttaja että taksialan toimijat”, summaa pääsihteeri Beurling-Pomoell.

Lisätietoja: pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, puh. 040 5566 421
(kuluttajaekonomisti Paula Pessi, puh. 040 350 2454)

Tiedote julkaistu 10.7.2019