Hallitusohjelma huomioi kuluttajat vahvasti

Hallitusohjelma on julkaistu maanantaiaamuna. Kuluttajaliitto on erittäin tyytyväinen, sillä kuluttajille tärkeitä asioita on ohjelmassa runsaasti.

Yhtenä Kuluttajaliiton kärkitavoitteena oli puhelin- ja kotimyynnin rajoittaminen, joka on nyt kirjattu hallitusohjelmaan. Kuluttajaliitto on kirjaukseen erittäin tyytyväinen, sillä kuluttajien harmina ovat jo vuosikausia olleet tunkeilevat ja painostavat puhelin- ja kotimyyntitapaukset.

Kuluttajaliiton muutkin kärkitavoitteet esiintyvät hallitusohjelmassa. Kuluttajansuojalakia tullaan ajantasaistamaan myös palvelujen osalta ja samalla kuluttajansuojalain noudattamista tehostetaan kuluttajaviranomaisten toimivaltaa laajentamalla.

Pikavippien osalta hallitus tulee ottamaan tiukan linjan. Edellisen eduskunnan päätöksen, kuten korkokaton alentamisen 20 prosenttiin, seurauksia toimialalla tullaan valvomaan tarkasti. Mikäli toimenpide ei saa aikaan toivottuja lopputuloksia, kuten hillitse kuluttajien ylivelkaantumista, hallitusohjelman mukaan tullaan muun muassa luottojen markkinointiin esittämään tiukempia rajoituksia. Tätä tavoitetta Kuluttajaliitto on jo pitkään ajanut keskeisenä toimijana Suomessa. Ylivelkaantumisen hillitseminen on muutenkin näkyvästi esillä ohjelmassa. Esimerkiksi sosiaalisen luototuksen valtakunnallistaminen selvitetään, ja selvityksen pohjalta se otetaan käyttöön koko maassa vaalikauden aikana.

Edelliseltä hallitukselta kesken jäänyttä apteekkialan uudistusta jatketaan tulevalla hallituskaudella ja luvassa on muun muassa selvitys lääkkeiden vähittäishinnoista ja vähittäisjakelusta. Selvityksen pohjalta arvioidaan mahdollisuudet laajentaa myös apteekkien omistajapohjaa. Terveydenhuollossa liikutaan muutenkin kohti maksuttomuutta ja asiakasmaksujen kohtuullisuutta.

Julkisten sote-palveluiden saatavuus ja lääkärin vastaanotolle pääsy paranevat tuntuvasti. Julkiselle puolelle on luvassa noin 1000 uutta lääkäriä. Tällä hetkellä liian harva pääsee alle viikossa kiireettömään julkiseen lääkärinhoitoon. Tulevaisuudessa tämä muuttuu ja kenen tahansa on päästävä kiireettömään lääkärihoitoon seitsemän vuorokauden sisällä. Tätä voi pitää julkisen terveydenhuollon osalta vallankumouksellisena parannuksena.

Yhtenä Kuluttajaliiton tavoitteena oli kevennetty oikeudenkäyntimenettely, jonka tarkoituksena on tehdä yksityishenkilöiden riita-asioiden vieminen oikeuteen kohtuuhintaiseksi. Hallitusohjelmassa on nyt samansuuntainen kirjaus oikeudenkäyntien kuluriskin alentamisesta ja maininta hankkeesta, jolla uudistettaisiin tuomioistuinten toimintatapoja. Lisäksi selvitetään pienten yksityisten välisten riita-asioiden ratkaisua kevyemmillä menettelyillä, esimerkiksi lautakunnilla. Kuluttajaliitto on tyytyväinen myös siihen, että muun muassa perintäkulujen ja ulosottokaaren muutostarpeita tullaan selvittämään sekä maksuhäiriömerkintöjen merkintäaikaa tarkastellaan uudelleen.

Hallitusohjelmassa todettu kestävän kehityksen vero on niin ikään Kuluttajaliiton tavoitteiden mukainen. Tavoitteena on, että elintarvikkeiden ja muiden kulutustuotteiden vero määräytyisi niiden ilmasto- ja ympäristövaikutusten mukaan. Kuitenkin on tärkeää huomata, että tietyillä kulutusvalinnoilla hallitusohjelmaan kirjatut veronkorotukset voivat aiheuttaa painetta joidenkin kuluttajien talouteen, esimerkiksi suunniteltujen tupakka-, alkoholi- ja polttoaineverotusten kautta.

Kuluttajaliitto on myös tyytyväinen kirjaukseen sosiaali- ja potilasasiamiesten toiminnan kehittämisestä. Potilasasiamiehet ovat keskeisiä potilaan oikeuksien varmistajia ja Kuluttajaliiton pitkäaikainen jäsenjärjestö.

Hallitus esittää ohjelmassaan lisäksi rakennusten kuntotarkastustoiminnan tuomista lainsäädännön piiriin sekä tarkastajille asetettavan pätevyysvaatimuksia.

Hallitusohjelmassa on huomioitu runsaasti muitakin Kuluttajaliiton tavoitteita, kuten yritysvastuulain säätämisen selvittäminen. Lisäksi suunnitelmissa on maksuttoman poste restante-palvelun turvaaminen niille, joilla ei ole vakinaista osoitetta, postinjakelun turvaaminen harvaan asutuilla alueilla, kattavan valokuituverkon rakentaminen koko maahan ja tiedonsiirtonopeuden parantaminen sekä teurastamoiden videovalvonnan tehostaminen. Nämä kaikki ovat kuluttajapoliittisen ohjelmamme mukaisia toimia.

Voi siis hyvillä mielin todeta, että kuluttajanäkökulma näkyy hallitusohjelmassa voimakkaasti. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Onnea tulevalle hallitukselle tärkeään työhönne!