Lihaveron säikäyttämät

Lihaveron mainitseminen sähköisti tunnelman myös vappujuhlissa. Grillin ympärille kerääntyneiden ystävien joukosta löytyi montaa mielipidettä siitä, tulisiko valtion puuttua yksilön valintoihin, kun puhutaan ruoasta. Ruokailutottumukset koetaan yksilön henkilökohtaiseksi asiaksi ja vero-ohjauksen mahdollisuutta kavahdetaan. Tämä huomattiin myös vaalikeskusteluissa, kun puolueet taiteilivat kannanotoissaan siihen, tulisiko verotuksen keinoin ohjata kulutusta ympäristöystävällisempään suuntaan.

Verotuksella ohjataan kuitenkin jo nykyisin kulutuskäyttäytymistämme ja valintojamme. Tupakan ja alkoholin verotus ovat tästä hyviä esimerkkejä. Kansanterveydelliset syyt on hyväksytty verotuksen perusteeksi, miksi ei siis myös ympäristöystävällisyys voisi toimia perusteena elintarvikkeiden verotuksessa? Ruuan tuotanto aiheuttaa monenlaisia päästöjä. Monesti vähäpäästöinen ruoka on myös terveellisempää kuin runsaspäästöinen ruoka. Ruuan tuotannolla ja kulutuksella pystytään vaikuttamaan sekä päästöihin että ihmisten terveyteen. Verotuksella voidaan ohjata paitsi ihmisten kulutustottumuksia niin myös teollisuuden tuotekehitystä.

Kuluttajaliiton ruokapolitiikan keskiössä ovat elintarvikkeiden saatavuus, hinta, laatu, terveellisyys, turvallisuus ja eettisyys. Toimivat elintarvike- ja ravitsemusmarkkinat takaavat riittävän informaation kuluttajien päätöksenteon tueksi, riittävän laajat valikoimat valinnan vapauden edistämiseksi. Tämän lisäksi tarvitaan käyttäytymistaloustieteen uusien mallien soveltamista terveellisten ravitsemusvalintojen tekemiseksi.

Ruuan verotusta tulee muuttaa siten, että yksittäisten elintarvikkeiden verotus vaihtelisi niiden ympäristö- ja terveysvaikutusten mukaan. Kyse ei ole pelkästään lihan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden lisäverotuksesta, vaan myös terveellisten tuotteiden (esim. kasvikset) verotuksen alentamisesta. Tämän aikaansaaminen edellyttänee Euroopan unionin tasoista verotuksen tarkastelua ja vaikutusten mittaamisen kehittämistä, mutta tähän Suomen ja EU:n tulisi pyrkiä.

Kuluttajilla tulee säilyä valinnanvapaus, mutta valtiovalta voi tuupata meitä kohti ympäristön kannalta ystävällisempiä ja ravitsemuksellisesti terveellisempiä valintoja. Grilliin mahtuu lihan kaveriksi monen sorttisia kasvisherkkuja ja keskustelu verotuksen keinoista ja mahdollisuuksista jatkukoon vilkkaana.