Sairastamisen hinta alas

Sairastumisen pelkääminen ja huoli omasta ja lähimmäisten terveydestä on tuttua meille kaikille. Erityisen vaikeaa on heillä, jotka joutuvat sairastumisen hetkellä tai sairastamisen aikana pohtimaan sitä, riittävätkö rahat tarvittavan hoidon ja lääkkeiden hankintaan. Sairastaminen on eriarvoistunutta ja tätä eriarvoisuutta meidän tulisi pyrkiä poistamaan.

Erityisesti pitkäaikaissairaat, eläkkeensaajat ja työttömät joutuvat usein tinkimään omasta terveydenhoidostaan rahan puutteen vuoksi. Kuluttajaliiton koordinoiman järjestöjen vaikuttamisfoorumi Kuluttajaparlamentin kyselyssä yli 40 % vastaajista kertoi tinkineensä lääkkeiden ostamisesta taloushuolien takia. Siis lähes puolet vastanneista! Myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat monelle jo nykyään liian kalliita. Lisäksi asiakasmaksuissa, lääkkeissä ja matkoissa on omat erilliset maksukattonsa.

Kuluttajaliiton yhtenä kärkitavoitteena tulevalle hallitusohjelmalle on saada selkeät kirjaukset apteekkitoiminnan kokonaisuudistuksesta. Apteekkitoimialaa tulee kehittää kuluttajan etua silmällä pitäen siten, että lääkkeiden saatavuus paranee, hinnat laskevat ja laadukas lääkeneuvonta ja turvallisuus taataan. Kuluttajan edun vahvistaminen edellyttää lainsäädännön kokonaistarkastelua eikä tässä asiassa tulisi enää jäädä odottamaan, vaan uuden hallituksen tulisi toimia jo heti hallituskauden alkutaipaleella.

Asiakasmaksujen, lääkkeiden ja matkakulujen erilliset maksukatot tulisi yhdistää ja maksukattoa tulisi laskea huomattavasti alemmalle tasolle nykyisestä. Nykyisin maksukatot johtavat siihen, että kuluttajien maksurasitus on kalenterivuoden alussa korkea ja kohtuullistuu pahimmillaan vasta, kun vuosi on jo pitkällä. Tuikitärkeitä lääkkeitä voi jäädä ostamatta silloin, kun niitä oikeasti tarvitsee. Maksurasitusta tulee jatkossa jaksottaa tasaisemmin koko kalenterivuodelle.

Kuluttajaliitto kysyi eduskuntapuolueilta niiden kantaa terveyskeskustasoisen perusterveydenhuollon maksuttomuuteen. Liitto on ajanut tätä tavoitetta jo pidemmän aikaa. Nykyisin ainoastaan Helsingissä perusterveydenhuolto on kokonaan maksutonta. Tästä pisteet pääkaupungille. Muiden kaupunkien ja kuntien tulisi seurata esimerkkiä. Puolueiden kannat asiaan olivat vaihtelevia. Maksuttomuutta kannattivat varauksetta SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto. Lopuilla puolueista maksuttomuuden sijaan korostuivat maksujen yhdenmukaisuus ja kohtuullisuus. Perussuomalaiset katsoivat, että nimellinen maksu lisää palvelun arvostusta ja kristillisdemokraatit pelkäsivät maksuttomuuden lisäävän turhia käyntejä.

Tulevalla hallituksella on paljon visaisia kysymyksiä ratkaistavanaan. Kuluttajien terveys, hyvinvointi ja yhdenvertaisuus palveluiden saamisessa eivät ole vähäisiä tärkeydeltään.