Vieraskynä: Miten varautua huomiseen?

Olemme keskellä nopeaa digitaalista murrosta ja palveluyhteiskunnan uusiutumista. Samaan aikaan Eurooppa ikääntyy ja me suomalaiset Euroopan maista nopeimmin. Miten varmistamme, että kaikki pysyvät mukana? Ikääntyvän yhteiskunnan ratkaisut koskevat kaikkia. Asia on enemmän kuin ajankohtainen.

Mitä paremmin olemme ennalta varautuneet elämänmuutosten ja ikääntymisen mukanaan tuomiin muutoksiin, sitä turvallisemmin mielin voimme viettää vanhuuttamme. Taloudellisten asioiden suunnittelu ja hallinta kuuluvat arjen perusasioihin oli sitten minkä ikäinen tahansa.

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan eläkeläisten määrä kasvaa ja työikäisten ja lasten määrä vähenee. Suomessa 2017 syntyneen elinajanodote on 81,5 vuotta. Mitä vanhemmaksi ikäluokat elävät, sitä korkeammaksi nousee myös eläkeikä. Mitä pitempään ihmiset pysyvät töissä, sen paremmin eläkejärjestelmä pystyy myös huolehtimaan ikääntyvän väestön eläketurvasta.

Vaikka yhä suurempi osa suomalaisista elää terveenä entistä pidempään, erityisesti yli 80-vuotiaiden terveydenhuollon ja hoivapalveluiden tarve kasvaa Suomessa vauhdilla. Yli 80-vuotiaita suomalaisia on tällä hetkellä n. 280 000, mutta vuonna 2040 jo 670 000. Pitkä elämä edellyttää taloudellista varautumista.

Se miten tulemme elämässämme taloudellisesti toimeen koostuu monesta asiasta: palkasta ja sen pohjalta muodostuvasta työeläkkeestä, omasta varallisuudesta, säästöistä ja mahdollisista perinnöistä sekä omasta toimintakyvystä ja terveydestä. Tarvitsemme myös erilaisia palveluita ja saamme etuuksia.

Taloudellisten asioiden hallitseminen on perusta koko elämänhallinnalle. Nuoret oppivat kotona ja koulussa talousasioita eri näkökulmista. Oman taloudellisen tulevaisuuden suunnittelu ei kuulu tietenkään vain nuorten elämään. Se on tärkeätä niin nuorille kuin vanhoille osana arkipäivää. Elämä on jatkuvaa valintojen tekemistä ja tulojen ja menojen on pysyttävä tasapainossa. Mitä paremmin omaa talouttaan suunnittelee ja varautuu jo ennalta tulevaan, sitä turvallisemmin mielin voi ajatella huomista.

Olimme minkä ikäisiä tahansa elämäntilanteemme vaihtelevat ja muutoksia voi tulla nopeastikin. Taloudellinen suunnittelu on tärkeätä koko elämänkaaren ajan. Oman hyvinvoinnin rahoitus, asuminen sekä taloudellinen turvallisuus ovat kaikenikäisille tärkeitä asioita.

Säästäminen kannattaa aloittaa jo varhain panemalla vaikka pienikin siivun syrjään vararahastoksi. Sitä moni tekeekin. Suomalaiset säästävät eniten eläkkeelle siirtymistä varten sekä pahan päivän varalle. Myös työuraa kannattaa ajatella tulevaisuuden näkökulmasta. Työuran pituudella on merkitystä tulevaisuudessa omassa eläkesummassa.

Jokaisen meistä kannattaa tehdä oman taloutensa taloussuunnitelma ja budjetti. Ne ovat tärkeitä työkaluja tulevaisuuteen varautumisessa.

Finanssiala on julkaissut käytännöllisen oppaan ”Suunnittele itse elämääsi” oman talouden suunnittelun tueksi. Oppaasta on erityisesti apua elämänmuutosten yhteydessä.