Tiedotteet

Kuluttajaliitto kysyi eduskuntapuolueilta hallitusohjelmatavoitteistaan: puolueet kannattavat lähes yksimielisesti pikavippien markkinoinnin merkittävää rajoittamista, mahdollisuutta kohtuuhintaiseen oikeudenkäyntiin sekä lajitteluohjeiden lisäämistä kaikkiin pakkauksiin

9.4.2019 | Ostaminen ja kuluttajansuoja

Pankkikortti ja tietokone

Kuluttajaliitto kysyi eduskuntavaalien alla puolueiden kantoja keskeisimpiin tavoitteisiinsa. Kaikki
nykyiset eduskuntapuolueet vastasivat kyselyyn.

Pikavippien markkinoinnissa koettiin laajasti olevan ongelmia, eikä juuri hyväksytyn lakimuutoksen
uskottu korjaavan niitä kokonaan. Kaikki puolueet kannattivat vähintäänkin jatkoselvitystä
korkeariskisten luottojen markkinoinnin toimivuudesta, mutta suurin osa puolueista olisi valmis
rajoittamaan markkinointia entisestään tai jopa kieltämään pikavippien mainonnan kokonaan.
Kuluttajaliitto on jo pitkään pitänyt esillä pikavippeihin liittyviä ongelmia. Liitto katsoo, että
markkinoinnin merkittävän rajoittamisen lisäksi tulisi kaikille vakuudettomille luotoille asettaa
kokonaiskulukatto. Jotta mahdollisuus kohtuuehtoiseen luottoon olisi saatavilla asuinpaikasta
rippumatta, sosiaalisten luottojen tarjonta tulisi laajentaa valtakunnalliseksi. Uuden eduskunnan
tehtäväksi jää tarkastella lakimuutoksen vaikutuksia ja mikäli sen sisältämät toimet eivät osoittaudu
riittäviksi, on lainsäädäntöä tehostettava.

Oikeudenkäynnit voivat olla niin kalliita, ettei ihmisillä ole käytännössä mahdollisuutta viedä
riitojaan oikeuteen. Kuluttajaliitto esittää, että taloudelliselta arvoltaan vähäisiä riitoja varten
kehitetään kevennetty oikeudenkäyntimenettely, jossa riidan häviäjän velvollisuus maksaa voittajan
oikeudenkäyntikuluja on rajoitettu. Itse menettelyn tulisi olla niin yksinkertainen, ettei edustajan
palkkaamiseen olisi useimmiten tarvetta. Kyselyn mukaan kaikki puolueet kannattavat
oikeudenkäyntimenettelyn tehostamista ja kansalaisten yhdenmukaisen oikeusturvan parantamista.
Etenkin kuluriskiä pitäisi pystyä rajoittamaan. Kyselyn tulos tukee Kuluttajaliiton vaatimusta ja
mahdollisuuksia toteuttaa kevennetty menettely tulisi selvittää tulevalla hallituskaudella.

Kuluttajaliitto kannattaa kiertotalouteen siirtymistä. Kuluttajien kannalta pakkausjätteiden lajittelu
on hankalaa, kun kaikissa pakkauksissa ei lue selvästi, miten ne lajitellaan. Liitto onkin ehdottanut,
että lailla tulisi velvoittaa siihen, että kaikissa pakkauksissa on lajitteluohje. Perussuomalaisia lukuun
ottamatta kaikki puolueet kannattivat pakkausten lajitteluohjeiden selkeyttämistä, suurin osa jopa
lakisääteisen velvoitteen selvittämistä tai asettamista. Ohjeiden nähtiin madaltavan kynnystä
jätteiden lajitteluun.

Näiden teemojen lisäksi puolueilta kysyttiin muun muassa kuluttajansuojan laajentamisesta
keskeisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, terveyskeskustasoisen perusterveydenhuollon
maksuttomuudesta, ympäristö- ja terveysperusteisen verotuksen luomisesta elintarvikkeille sekä
puhelin- ja kotimyynnin rajoittamisesta. Erityisesti elintarvikkeiden verotusta koskevassa
kysymyksessä puolueiden kannat erosivat toisistaan. Perusterveydenhuollon maksuttomuutta
kannattivat SDP, Vihreät sekä Vasemmistoliitto. Kaikki puolueet näkivät kuitenkin maksujen
yhdenmukaistamisen ja kohtuullisuuden tärkeiksi asioiksi. Puhelin- ja kotimyynnin sääntöjen
tiukentamista kannattivat muut puolueet paitsi Kokoomus ja Perussuomalaiset. Kuluttajansuojan
laajentaminen keskeisiin sote-palveluihin sai osittain kannatusta. Asiakkaan oikeusturvan
toteutuminen nähtiin joka tapauksessa tärkeäksi, oli sen toteutustapa sitten kuluttajansuoja- tai
muun lainsäädännön alaista.

”Tältä pohjalta Kuluttajaliitto jatkaa vaikuttamistyötään muun muassa tulevaan hallitusohjelmaan ja
näyttääkin siltä, että monet tavoitteemme saavat hyvän vastaanoton” Kuluttajaliiton pääsihteeri
Juha Beurling-Pomoell toteaa.

Lue lisää Kuluttajaliiton hallitusohjelmatavoitteista:
https://www.kuluttajaliitto.fi/edunvalvonta/vaalitavoitteet/

Lisätietoja:
pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, puh. 040 5566 421