Edessä tiivis vaalivuosi

Alkanut vuosi tuo mukanaan useammat vaalit. Eduskuntavaalit, Euroopan parlamentin vaalit sekä mahdolliset maakuntavaalit pitävät meidät kuluttajan edunvalvojat aktiivisina. Eduskuntavaalien jälkeen Säätytalolla alkaa hallitusohjelman kirjoitus, jossa muutaman viikon aikana päätetään keskeisistä linjauksista vaalien jälkeiselle neljän vuoden ajalle.

Kuluttajaliitto on jo ennen viime kesää laatinut ja hyväksynyt vaalitavoitteensa, joita on lukuisia. Suurten haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, väestön ikärakenteen muutoksen ja teknologian kehittymisen tahdissa pysymisen lisäksi on hyvä nostaa esille myös suppeampia ja konkreettisia teemoja, jotka näkyvät monen kuluttajan arjessa. Kuluttajaliiton keskeisiä tavoitteita seuraavalle hallituskaudelle ovat esimerkiksi seuraavat.

Puhelinmarkkinoinnin ja kotimyynnin sääntelyä tiukennettava

Tietoomme tulee säännöllisesti surullisia tapauksia, joissa joko puhelin- tai kotimyynnin takia kuluttajat ovat joutuneet vaikeuksiin. Yksinäisille vanhuksille on kotona kaupattu turhia ja kalliita remontteja tai puhelimessa luvattu ”näytenumero” onkin osoittautunut kestotilaukseksi. Kotimyyntiä ei saisi kohdentaa niille kuluttajille, jotka eivät ole sitä erikseen etukäteen sallineet. Puhelinmyynnissä sopimus ei puolestaan saisi olla sitova ennen kuin kuluttaja on puhelun jälkeen sen erikseen kirjallisesti vahvistanut esimerkiksi sähköpostilla, tekstiviestillä tai perinteisellä kirjeellä.

Kuntotarkastajille sertifiointi ja pätevyysvaatimus

Kuluttajien taloudellisesti suurin yksittäinen hankinta on yleensä oman asunnon osto. Mikäli tulee tietämättä ja varautumatta ostaneeksi huonokuntoisen talon, voivat seuraukset olla kohtalokkaat. Siksi osaavan kuntotarkastajan käyttö ennen talon hankkimista on erittäin tärkeää. Kuluttajien on voitava luottaa kuntotarkastajien ammattitaitoon ja kyseinen ammattinimike tulee suojata vain tiukan seulan läpikäyneille ammattilaisille. Tällä hetkellä kuka vaan voi laillisesti myydä palvelujaan ”kuntotarkastajina”.

Kaikissa pakkauksissa tulee olla selvä lajitteluohje

Ilmastonmuutos ja maapallon hupenevat luonnonvarat edellyttävät, että siirrymme voimakkaasti kohti kiertotaloutta. Ajatus poisheitettävästä jätteestä tulee unohtaa ja korvata se ymmärryksellä materiaalista, joka käytön jälkeen käytetään uuden tuotteen valmistukseen. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että kuluttajat lajittelevat jätteensä ja lajittelevat ne myös oikein. Lajittelu tulee huomattavasti helpommaksi, jos kaikissa pakkauksissa lukisi selkeällä kielellä, miten kyseinen pakkaus tai sen eri osat tulee lajitella. Nyt tällaiset lajitteluohjeet eivät ole pakollisia, vaikka jotkut valmistajat ovat ne vapaaehtoisesti pakkauksissa ilmoittaneet.

Lue lisää vaalitavoitteistamme sivuiltamme!

Muistathan, että vaaleissa vain annetut äänet lasketaan. Annetut äänet puolestaan valitsevat päättäjät myös niille, jotka eivät ole äänestäneet.