Tiedotteet

Kuluttajaliitto ja Marttaliitto vetoavat elintarviketeollisuuteen: Pakkausmerkinnät kuntoon myös lajittelun osalta

13.12.2018 | Vastuullinen kuluttaminen

Tiedote 13.12.2018

Kuluttajan kannalta pakkausten kierrättäminen oikealla tavalla ei aina ole lainkaan yksiselitteistä.
Nykytilanteessa pakkauksilta ei vaadita pakollista merkintää, miten se lajitellaan. Kuluttajaliitto ja
Marttaliitto kannustavat elintarviketeollisuutta palveluhengessä parantamaan ja yhtenäistämään
pakkausmerkintöjä myös kierrätyksen osalta, jotta entistä suurempi osa yhdyskuntajätteestä päätyy kierrätykseen.


Jätteenkäsittelyn parantaminen on osa EU:n kiertotalouspolitiikkaa ja tuottaa ympäristö-, ilmasto- ja
terveyshyötyjä. Kiertotaloudessa tuotteiden, materiaalien ja voimavarojen taloudellinen arvo pyritään
säilyttämään talouden kiertokulussa mahdollisimman pitkään.

Yhä useammat kuluttajat ovat halukkaita lajittelemaan jätteensä siten, että mahdollisimman suuri osa
päätyy kiertoon ja uusiksi materiaaleiksi. ”Tämä ei kuitenkaan ole kuluttajan näkökulmasta lainkaan
yksinkertaista, sillä kuluttaja ei voi tietää mitä materiaalia pakkaus on, eikä sitä aina ole merkitty
pakkaukseen.” kertoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling.

Vielä hankalampi tilanne on niin sanotuissa sekamateriaalipakkauksissa, jossa yksi pinta voi olla esimerkiksi paperia ja toinen alumiinia. Kuluttajan on usein vaikea päätellä silmämääräisesti, mitä materiaalia pakkauksessa on eniten ja mihin keräyslaatikkoon se kuuluu. Parhaiten pakkauksen materiaalista ja sen lajittelusta on selvillä sen valmistaja. ”Loogisinta olisikin, että valmistaja tarjoaisi tämän tiedon myös kuluttajalle ja selkeä lajitteluohje selviäisi jo pakkauksesta” Beurling kannustaa. Osasta tuotteita tällainen ohje jo löytyykin. On kuitenkin paljon tuotteita, joiden kohdalla kuluttaja jää pohdinnoissaan yksin ja pakkaukset päätyvät kierrätyksen sijasta sekajätteeseen.

Eri paikkakuntien jätelaitoksilla saattaa olla toisistaan poikkeavia nimityksiä sekajätteelle. Esimerkiksi
Helsingissä puhutaan sekajätteestä ja Joensuussa poltettavasta jätteestä. Jätteitään lajittelevan kuluttajan kannalta yhteneväinen kierrätyssanasto on tärkeää, madaltaa kynnystä kierrätykseen ja tuo selkeyttä myös pakkausmerkintöihin.

”Selkeät pakkausmerkinnät helpottavat lajittelua ja edesauttavat pakkausjäteraaka-aineen päätymistä
uusiokäyttöön”, toteaa Marttaliiton pääsihteeri Pirkko Haikkala.

Kuluttajaliitto ja Marttaliitto haastavat suomalaisen pakkausteollisuuden ottamaan vastuun ja
laittamaan merkinnät kuntoon sekä näyttämään esimerkkiä myös muiden maiden pakkausteollisuudelle.

Lisätietoja
pääsihteeri (Kuluttajaliitto) Juha Beurling, puh. 040 5566 421
pääsihteeri (Marttaliitto) Pirkko Haikkala, puh. 044 7136 209
johtava asiantuntija (Marttaliitto) Asta Kuosmanen, puh. 050 5731 765

Lue lisää aiheesta