Tiedotteet

Kuluttajaliiton kesäinen torikauppaselvitys: Tilavuusmitoilla mittaaminen epätarkkaa — mansikka- ja hernelitrojen kilohinnoissa jopa viiden euron eroja

5.7.2018 | Ostaminen ja kuluttajansuoja

Käsi pitelee kolikoita

Kuluttajaliiton pistokokeessa torimyyntipisteistä löytyi suurta hajontaa tilavuusmitoilla myytyjen tuotteiden painoissa. Mansikkalitran painoista löytyi lähes neljänneskilon ero. Litrahintaerot jäivät mansikan ja herneen osalta pieniksi, kilohinnoissa sen sijaan oli huomattavia eroja. Kuluttajaliitto vertaili torituotteiden (mansikka, herne, peruna) hintaa, painoa ja alkuperämaamerkintöjä pääkaupunkiseudulla.

Tilavuusmitalla ostettujen tuotteiden painoissa huomattavia eroja
Vertailun myyntipisteistä hankittujen tuotteiden punnitus paljasti, että tilavuusmitoilla mittaaminen tuottaa vaihtelevia lopputuloksia vertailtaessa sisältöjen painoja kilomitalla punnittuna. Kuluttaja saa siis samalla hinnalla eri määrän tuotetta eri ostokerroilla. Sekä herneen että mansikan osalta painavin litra painoi noin 50% enemmän kuin kevyin. Tuotteiden kilohinnat vaihtelevat siis merkittävästä, vaikka asiakkaalle näkyvät litrahinnat olisivat samoja. Samalla litrahinnalla myytyjen herneiden kilohinnat vaihtelivat 9,98 € ja 15,11€ välillä. (Katso kaikki tuotteet ja vertailukaaviot raportista, linkki alla.)

Mansikan ja herneen litrahinnat tasaisia, perunassa vaihtelua
Mansikan ja herneen litrahintataso oli vertailuun valikoituneissa torimyyntipisteissä melko tasainen. Hintaeroja perunalle puolestaan löytyi roimasti, sillä halvimman pienen kapan (2 l) sai 6 eurolla ja kalleimmasta joutui maksamaan 12 euroa. Alkuperämaamerkinnät olivat valtaosassa torimyyntipisteitä selkeästi merkittyjä.

Kuluttajaliiton jäsenkyselyssä kilomitta keräsi eniten suosiota
Marjojen ja kasvisten myyntiä litra- ja kappamitoilla perusteellaan usein torikaupan hengellä ja perinteillä. Kuluttajaliiton jäsenkyselyyn vastanneista (n151) lähes puolet (46%) suosisi kuitenkin mieluummin grammoja ja tilavuusmittoja. Vajaa viidennes haluaa ostaa tuotteensa torilta litroina tai kappoina ja lopuille vastaajista (36%) ei ollut väliä, kumpaa mittaustapaa käytetään.

Tilavuusmittojen käytöllä on torikaupassa pitkä perinne ja se on pitänyt pintansa, vaikka mitat ovat
paljon epätarkempia kuin tuotteen punnitseminen vaa’alla. Tällaista vaihtoehtoa ei kuitenkaan
lainsäädännössä toistaiseksi ole vaadittu. Kuluttajaliitto on jo aiemmin esittänyt, että kuluttajalla
tulisi olla oikeus maksaa torikaupassa halutessaan myös painon mukaan.

”Kilomitta on asiakkaalle luotettavin ja helpoimmin vertailtava myyntitapa” toteaa Kuluttajaliiton
projektityöntekijä Maija Autio. Autio ymmärtää myös torikaupan perinteitä ja sen, että osalle asiakkaista torikaupalle ominaiset suurpiirteiset mittayksiköt, kuten myös tinkiminen ovat osa torikaupan henkeä. ”Monet asiakkaat kuitenkin haluaisivat mieluummin ostaa tuotteensa painon mukaan”, hän muistuttaa. Kuluttajaliitto kannustaa kauppiaita tarjoamaan punnitusvaihtoehtoa tilavuusmittojen rinnalle, jotta läpinäkyvyys ja vertailtavuus olisi muiden kauppapaikkojen tasolla.

Lue koko selvitysraportti osoitteesta: www.kuluttajaliitto.fi/hintavertailut

Kuluttajaliiton selvitykseen valikoitui 9 torimyyntipistettä pääkaupunkiseudulta (Helsinki, Espoo, Vantaa).
Vertaillut tuotteet olivat kotimaisia (mansikka, herne, peruna) ja kustakin myyntipisteestä valittiin edullisin
hinta. Torituotteet hankittiin 2-3.7.2018 ja punnittiin kahden tunnin sisällä ostohetkestä mittauslaitelain
vaatimukset täyttävällä vaa’alla. Torikauppavertailu on osa Kuluttajaliiton vuonna 2018 toteuttamaa punnitusselvityssarjaa.

Lue lisää aiheesta