Merkkitekoja ja vastuullisuutta – Huhtikuussa kampanjoidaan vastuullisuuden puolesta

Kolme suomalaista vastuullisuusmerkkiä; Luomu, Reilu Kauppa ja Joutsenmerkki ovat yhdistäneet voimansa ja kampanjoivat huhtikuussa vastuullisten valintojen puolesta. Kuluttajaliitto on Marttaliiton kanssa mukana tuomassa vastuullisia valintoja esille.

Mitä nämä vastuullisuusmerkit sitten kertovat kuluttajille? Luomu kertoo yhdistävänsä ympäristöystävällisen viljelyn ja korkeat vaatimukset eläinten hyvinvoinnista, kun puolestaan Joutsenmerkki huomioi tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutukset. Joutsenmerkki arvioi muun muassa materiaalien alkuperän, tuotannon ja käytön energiankulutuksen sekä kemikaalien käytön ja jätteiden synnyn koko tuotanto- ja kulutusketjun aikana. Reilu kauppa huomioi kehitysmaiden pienviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden toimeentulon sekä ympäristön.

Merkkitekoja-kampanjan tavoitteena on helpottaa kuluttajien arjen vastuullisuutta. Pienikin teko voi vaikuttaa suuresti. Kampanjan teemoilta toteutettiin Kantar TNS:n tekemä tutkimus kuluttajien ajatuksista ja suhtautumisesta vastuullisuusmerkkeihin. Tutkimukseen vastasi 1 077 18-75-vuotiasta mannersuomalaista. Vastaajista 80% tuntee Luomun, Reilun Kaupan ja Joutsenmerkin ainekin nimeltä. Vastuullisuusmerkit ovat siis melko tuttuja suomalaisille. Tietääkö kuluttajat kuitenkaan mitä merkeillä tarkoitetaan?

Vastaajat kokivat vastuullisuusmerkin tuotteiden valinnalla pystyvänsä vaikuttamaan vastuullisen tuotannon lisäämiseen ja luonnon sekä ympäristön suojeluun. Vastaajista 49 % oli kuitenkin jokseenkin samaa mieltä ja 22% täysin samaa mieltä siitä, että he kaipaavat enemmän tietoa siitä, mitä eri vastuullisuusmerkinnät oikeasti tarkoittavat. Kuluttajilla on oikeus tietoon ja sen vuoksi toivoisinkin, että tuotteiden vastuullisuusmerkeistä keskusteltaisiin avoimesta ja puolueettomasti sekä tuotaisiin tarkemmin esille, mitä tuotantoprosessin osuuksia merkki koskettaa.

Tutkimuksessa myös kysyttiin mikä saisi kuluttajat ostamaan enemmän vastuullisuusmerkittyjä tuotteita ja tuloksista nousi tiedonkaipuu. Vastaajista 32% kertoi, että kasvua nostaisi lisätieto siitä, millä perustein merkkiin voi luottaa. Vastaajista 25% puolestaan ajatteli, että lisätieto siitä, mitä merkki tarkoittaa voisi nostaa vastuullisuusmerkittyjen tuotteiden menekkiä.

Kuluttajaliitto muistuttaa, että mikä tahansa merkki tuotteessa ei ole vastuullisuusmerkki, vaan monilla merkeillä voidaan tahallaan tai tahattomasti myös johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen eettisyydestä. Merkkejä tuotetaan koko ajan lisää, mutta kasvaako vastuullisuus kuitenkaan enemmän?

Merkkitekoja-kampanja käynnistettiin huhtikuussa. Mukana Luomu, Reilu Kauppa ja Joutsenmerkki. Kampanjoimassa mukana myös Marttaliitto ja Kuluttajaliitto.