Tiedotteet

Kuluttajaliitto haluaa muistuttaa asunnon vuokrauksen reiluista pelisäännöistä – Vakuus palautettava välittömästi vuokrasuhteen päättyessä

21.3.2018 | Asuminen

Olohuone

Kuluttajaliitto tarjoaa maksutonta asumisneuvontaa chatissa sekä puhelimitse ja saamme runsaasti yhteydenottoja asunnon vuokraamiseen liittyvissä ongelmissa. Kuluttajaliitto haluaisikin muistuttaa vuokranantajia ja vuokralaisia asunnon vuokraamisen hyvistä pelisäännöistä. Kuluttajan kannalta ongelmia aiheuttaa erityisesti vakuus. Kuluttajaliiton asumisneuvontaan tulee toistuvasti yhteydenottoja, jotka koskevat vakuuden käyttämistä vuokrasuhteissa.

Vakuus on palautettava välittömästi vuokrasuhteen päättyessä, ellei riidatonta perustetta sen käyttämiselle ole. Käytännössä aikaa vakuuden palauttamiseen voi mennä muutama (pankki)päivä. Vakuus on sen asettajan omaisuutta ja se on yleensä uskottu vuokranantajan haltuun ja säilytettäväksi vuokrasuhteen ajan. Vuokranantaja ei saa käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa ilman selkeästi osoitettavaa ja riidatonta syytä.

Jos vuokrasuhteen aikana vuokralainen on tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttanut vahinkoa (esimerkiksi vuokrarästit tai huoneiston vahingoittaminen), tulee vuokralaisen korvata ne. Vakuuden käyttämisestä pitää aina ilmoittaa kirjallisesti vuokralaiselle. Ilmoituksessa pitää eritellä selkeästi miksi, mihin ja kuinka paljon vakuutta käytetään. Kuluttajariitalautakunnasta voi hakea maksutonta ratkaisua, jos vuokralaisella ja vuokranantajalla on riitaa vakuuden käyttämisestä.

On hyvä muistaa, että pankit eivät yleensä vapauta vakuutta ilman molempien osapuolten suostumusta, jos kyseessä on vakuustili. Jos suostumuksia ei saada, tarvitaan yleensä tuomioistuimen tai kuluttajariitalautakunnan päätös. Vuokrahuoneiston mahdollisten vikojen ja vahinkojen selvittämiseksi ja toteamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että asuntoon tehdään yhdessä alku- ja lopputarkastus, jossa kirjataan ylös asunnon mahdolliset viat ja puutteet.