Kuluttajat liikennevallankumouksen keskiöön

Suomalainen liikenne ja liikkumispalvelut ovat murroksessa. Poliittisesti merkityksellisiä toimia ovat viime vuonna alulle pantu laaja liikennekaariuudistus ja loppuvuodesta julkaistu Suomen ilmastostrategia. Ilmastostrategia linjaa tavoitteet ja toimet, joilla pyritään EU:ssa sovittuihin ilmastotavoitteisiin vuoteen 2030 mennessä. Suomessa päästövähennykset kohdistuvat erityisesti liikenteeseen.  Ilmastotavoitteet ovat kovia, eikä niitä saavuteta ilman merkittäviä muutoksia arjen kulutuksessa ja elämäntavoissa.

Keskustelu käy kiivaana sähköautoista, autonomisesta liikenteestä sekä ilmiöstä nimellä Mobility as a Service (MaaS) eli Liikkuminen Palveluna. Se tarkoittaa kokonaisuutta, jossa käyttäjät voivat ostaa tarpeidensa mukaan paketoituja liikkumispalveluja kuten joukkoliikenne-, autoilu-, pyöräily- ja kuljetuspalveluja. Jakamistalous on nouseva trendi myös liikkumisen palveluissa. Jakamistalous tarkoittaa yhteiskäyttöautoja ja kimppakyytejä, jotka tekevät liikkumisesta taloudellisempaa, ekologisempaa ja sosiaalisempaa.

Sitran tilaaman ja Gaia Consultingin tekemän selvityksen mukaan kuluttajien valinnoilla on merkittävä rooli päästötavoitteiden saavuttamisessa. Arvion mukaan kuluttajien ilmastomyönteisillä kulutusvalinnoilla voitaisiin saavuttaa jopa kolmasosa Suomen päästövähennystarpeesta.  Oman auton korvaaminen sähkö- ja biokaasuautolla olisi monelle tehokkain tapa pienentää omaa liikkumisen hiilijalanjälkeä.

Kuka kysyy kuluttajalta?

Liikenne on siis monella tapaa murroksessa, ja odotukset kuluttajien suuntaan ovat kovia. Mutta kuka on kysynyt kuluttajan mielipidettä asioihin? Missä ovat tehokkaat kannustinjärjestelmät kuluttajien ilmastoystävällisten kulutusvalintojen tekemiseksi? Miten liikennevallankumous vaikuttaa kuluttajan arkeen? Onko kuluttajille luvassa lisäkuluja vai säästöjä?  Innovatiiviset uudet liikkumispalvelut ja kuluttajien lisääntyvä autottomuus on helpompi kuvitella pääkaupunkiseudulla asuessa, mutta mikä muutosvalmius on muualla Suomessa?

Kuluttajaliitto on valinnut vuoden 2017 teemakseen liikenteen ja liikkumisen, koska haluamme nostaa kuluttajat liikennevallankumouksen keskiöön. Toimintavuonna keskitymme kartoittamaan kuluttajien kokemuksia ja tarpeita sekä edistää liikennettä ja liikkumispalveluita kehittävissä toimissa kuluttajan kannalta parhaita ratkaisuja.

Kuluttajalle lisäarvoa tuovat ratkaisut edesauttavat toimintatapojen muutoksia

Yhä useampi kuluttaja haluaa toimia vastuullisesti ja vähentää kulutuksensa haittavaikutuksia. Sitran mukaan kestävästä kuluttamisesta on tulossa uusi normaali. Suomen päästötavoitteiden saavuttaminen kuluttajien avulla vaatii kuitenkin melkoisia toimintatapojen muutoksia kuluttajilta, ja vielä melkoisen nopeassa tahdissa. Siksi on selvää, että ilmastoystävälliset liikkumistavat tarvitsevat käyttäjäystävällisen toimintaympäristön ja oikeanlaiset porkkanat tuekseen. Tällainen porkkana olisi esimerkiksi Suomen ilmastostrategiaan sisältyvä ehdotus hankintatuesta vähäpäästöisten autojen yleistymiseksi.

Porkkanat voivat olla monenlaisia. Siksi Kuluttajaliitto näkee tärkeäksi edistää liikenteen ratkaisuja, jotka tuovat kuluttajille lisäarvoa ilmastoystävällisyyden lisäksi. Lisäarvoa voi tuoda esimerkiksi palveluiden sijoittaminen joukkoliikenteen solmukohtiin niin, että kuluttaja voi hoitaa omia päivittäisiä asioitaan työmatkojen ohessa joukkoliikennettä käyttäessään, jolloin säästyy aikaa ja vaivaa ilmastohyötyjen lisäksi.

Tippuuko osa kuluttajista kyydistä?

Kuluttajaliitto näkee tärkeäksi keskittyä toimintavuonna tarkastelemaan liikenteeseen ja liikkumispalveluihin kaavailtuja muutoksia myös yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden näkökulmasta. Miten esimerkiksi iäkkäät, sairastavat tai muuten toimintarajoitteiset kuluttajat pärjäävät mullistusten keskellä? On tärkeää varmistaa, että kaikki kuluttajat pysyvät muutoksessa mukana.

Innostu ja osallistu!

Vuoden aikana käsittelemme aihetta monipuolisesti ja järjestämme aiheesta myös koulutusta. Tavoitteena on vaikuttaa niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla teemaan liittyvissä asioissa.

Toivottavasti saamme sinut innostumaan aiheesta ja osallistumaan toimintaan! Kuulemme mielellämme, mikäli sinulla on ehdottaa joitain erityisiä asioita, joihin meidän tulisi vaikuttaa vuoden aikana!