Tiedotteet

Eduskuntapuolueet: Verkkoesteettömyydestä säädettävä lailla

7.10.2014 | Kuluttajaparlamentti

Eduskuntapuolueet kannattavat yksimielisesti Kuluttajaparlamentin vaatimusta säätää laki verkkopalvelujen saavutettavuudesta. Puolueet tukivat myös Kuluttajaparlamentin vaatimusta kovempien keinojen käyttöönotosta lapsille ja nuorille haitallisen markkinoinnin kuriin saamiseksi. Sitä vastoin vaatimus subjektiivisen päivähoitooikeuden säilyttämisestä jakoi puolueita.

Kaikki kahdeksan eduskuntapuoluetta antoivat varauksettoman tukensa Kuluttajaparlamentin verkkoesteettömyyttä koskevalle kannanotolle Kuluttajaparlamentin täysistunnossa eduskunnassa maanantaina 6.10. Kannanotossa vaaditaan, että julkishallinnon verkkopalvelujen esteettömyydestä pitää säätää EU:n tasolla direktiivillä tai vähintään kansallisella lailla. Kannanotossa vaaditaan lainsäädäntöä verkkoesteettömyydestä myös sellaisten verkkopalvelujen kohdalla, joita yrityksillä on velvollisuus tarjota kaikille kuluttajille, kuten peruspankkipalvelut ja viestintäpalvelut.

Kuluttajaparlamentin toisessa kannanotossa vaaditaan huomioimaan erityistarpeiset lapset paremmin
varhaiskasvatuslain valmistelussa sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden jättämistä ennalleen. Puolueista SDP, Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto ja Vihreä liitto puolsivat kannanottoa, kun sitä vastoin RKP, Keskusta ja Kristillisdemokraatit eivät sitä kannattaneet. Kokoomus ei ilmoittanut kantaansa.

Kuluttajaparlamentin päivän kolmannessa kannanotossa vaaditaan lapsille ja nuorille haitallista markkinointia kuriin. Lääkkeeksi esitetään muun muassa kuluttaja-asiamiehelle vahvempia valtuuksia puuttua epäkohtiin. Kannanotto sai taakseen muut puolueet paitsi Kokoomuksen ja RKP:n, joiden kannat jäivät avoimiksi.

Kuluttajaparlamentin istunnossa olivat paikalla Kokoomuksen Anne-Mari Virolainen osan ajasta, SDP:n Nasima Razmyar, Perussuomalaisten Mika Niikko, Vasemmistoliiton Pia Lohikoski, Vihreiden Satu Haapanen, RKP:n Johan Ekman sekä Kristillisdemokraattien Jouko Jääskeläinen.

Istunnossa sanottua:
”Suomen pitäisi olla edelläkävijä ihmisoikeusasioissa, kaikkien puolueiden pitää tehdä yhteisrintamassa työtä sen eteen”, painotti RKP:n Johan Ekman verkkoesteettömyydestä.

”Kokopäivähoitoa ei saa rajoittaa lasten taustojen perusteella.” Vasemmistoliiton Pia Lohikoski subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta.

”Lapset ovat yhteisiä. Haitallisen markkinoinnin kuriin saaminen ei ole pelkästään viranomaisten asia.” SDP:n Nasima Razmyar lapsille ja nuorille haitallisesta markkinoinnista.

Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vaikuttamisfoorumi. Sen tavoitteena on vahvistaa kansalaisjärjestöjen ääntä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa erilaisissa kuluttajapoliittisesti merkittävissä asioissa. Tänä vuonna toiminnassa on mukana lähes 40 järjestöä. Vuoden teemana ovat lapset ja nuoret sekä sosiaali- ja terveysala.

Kuluttajaparlamentin vuosittainen toiminta huipentuu eduskunnassa järjestettävään täysistuntoon, jossa järjestöt päättävät äänestämällä lopullisesti osallistumisestaan parlamentin kannanottoihin.