Valtti - tietosuora nuoren talouteen
Suomeksi På svenska

Vakuutukset

Värikkäät sateenvarjot On tärkeää ottaa itselleen tarvittavat vakuutukset pahan päivän varalle. Kannattaa myös silloin tällöin tarkistaa, että ottamasi vakuutukset todella ovat tarpeellisia nykyisessä elämäntilanteessasi. On turha maksaa vakuutuksista jotka jo kattavat samanlaisen turvan tai vakuutuksista joita et oikeasti edes tarvitse.Kun otat vakuutuksen

 

Vakuutuksia ottamalla halutaan suojautua odottamattomien tapahtumien ja onnettomuuksien aiheuttamilta taloudellisilta menetyksiltä. Vakuutus voi olla myös sosiaaliturvaa vapaaehtoisen eläkevakuutuksen muodossa. Työtapaturmien varalle on oma lakisääteinen vakuutus.

Kun muutat pois kotoa, sinulla on ehkä vakuutuksia, joita vanhempasi ovat hankkineet turvaksesi. Näiden lisäksi tarvitset ehkä uusiakin vakuutuksia. Jokaisen on hyvä tarkistaa vaikkapa vuosittain omien vakuutuksiensa ajankohtaisuus ja tarve. Näin välttyy maksamasta turhia vakuutusmaksuja tai voi hankkia lisäturvaa muuttuneiden tilanteiden takia.

Kun mietit vakuutuksen ottamista tai muutat pois kotoa:

  • Tarkista tai kysy vanhemmiltasi mitä vakuutuksia sinulla on.
  • Mieti mitä vakuutuksia tarvitset. Useimmilla olevia perusvakuutuksia ovat esim. henkilövakuutus, kotivakuutus ja matkavakuutus.
  • Varaa hieman aikaa ja käy läpi usean vakuutustoimiston tarjoukset. Voit vierailla vakuutusyhtiön toimistossa tai käyttää hyväksesi netistä löytyviä laskureita.
  • Muista että sinä olet asiakas ja päätät mitä haluat. Kysy rohkeasti jos et ymmärrä vakuutus-slangia tai saadaksesi selville sinulle edullisimman ja sopivimman vaihtoehdon. Sinun ei tarvitse suostua kalliilta tai turhilta kuulostaviin sopimuksiin. Käy useassa paikassa ja pyydä itsellesi mukaan tarjouspyyntö. Pyytämällä tarjouksen et vielä sitoudu mihinkään, vaan voit vielä vertailla eri vaihtoehtoja kotona! Vertailu kannattaa usein, vaikka viekin hieman aikaa.
  • Kun mietit vakuutusta yhdessä virkailijan kanssa, hän antaa usein mukaasi valmiit vakuutusehdot (tarjouksen). Kun olet löytänyt sopivalta kuulostavan tarjouksen, lisäät papereihin allekirjoituksesi ja toimitat/postitat paperit vakuutustoimistoon.
  • Jos hankit kaikki vakuutukset samasta paikasta, saatat saada edullisemman tarjouksen.
  • Nuorena voit saada yhtiöiltä edullisia tarjouksia. Esim. kotivakuutuksen omavastuuosuus voi olla vähemmän tai kuukausimaksu pienempi.
  • Kun otat vakuutuksen, hintaan vaikuttavat omavastuun osuus ja vakuutusturvan laajuus. Omavastuuosuus on se summa jonka joudut maksamaan ennen kuin saat vahingon ylimenevältä osalta korvausta vakuutusyhtiöltä. Vakuutusturva taas tarkoittaa tasoja, joita vakuutus kattaa. Kattavampi vakuutus on kalliimpi. Mieti tarvitsetko laajempaa turvaa vai riittääkö sinulle edullisempi vaihtoehto

 

Kotivakuutus

Kotivakuutus on tärkeä vakuutus jo ensimmäisessäkin kodissa. Kotivakuutuksella vakuutetaan kodin irtaimisto. Irtaimistoon kuuluvat huonekalut, tavarat, kodinkoneet jne. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiössä rakennuksen vakuutus kuuluu taloyhtiölle. Kannattaa kuitenkin huomata, että esimerkiksi asunnon sisäpuolen pinnat ja seinät, samoin kuin lattiat, kuuluvat asujan vakuutuksen piiriin. Esimerkiksi huonosti kytketty astianpesukone voi tulla kalliiksi, jos asuntoon ei ole otettu kotivakuutusta ja vuotava vesi pääsee pilaamaan parketin.

Korvauspiiri  tarkoittaa sitä, mitä vakuutuksesta korvataan. Kotivakuutuksilla on erilaisia korvauspiirejä. Perinteinen tapa määritellä korvauspiiri on luetella vakuutusehdoissa korvattavat vahinkotapahtumat ja rajoitukset. Vakuutusehdoissa voidaan luetella korvattavat vahinkotapahtumat, joita ovat esim. palo- ja myrskyvahingot sekä putkivuodot. Korvauspiiri voidaan määritellä myös niin, että kotivakuutus korvaa äkillisestä ja arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuvia vahinkoja. Omakotitalon tai kesämökin omistaja vakuuttaa kotivakuutuksella myös rakennuksensa.

 

Vaikka vakuutus olisi kuinka laaja tahansa, ehdoissa on aina myös rajoituksia. Käytännössä esim. vesivahingoista ovat yleensä korvattavia vain putkien tai laitteiden rikkoutumisesta aiheutuvat vahingot. Esimerkiksi suihkutilan puutteellisesta vesieristyksestä johtuva vahinko ei ole korvattava laajastakaan vakuutuksesta. Kysymys ei ole äkillisestä eikä ennalta arvattavasta tapahtumasta, vaan vähitellen syntyneestä vahingosta, joka on seurausta rakennusvirheestä.

 

Kotivakuutuksen ehtoihin sisältyy suojeluohjeita, muun muassa velvollisuus huolehtia omaisuudesta. Yksityiskohtaisia ohjeita voi olla esimerkiksi paloturvallisuudesta tai vuotovahinkojen ja murtovahinkojen varalta. Maksettua korvausta voidaan vähentää tai se voidaan kokonaan evätä, jos suojeluohjeiden laiminlyönti on ollut syynä vahinkoon.

 


Vakuutusmäärä

Vakuutusmäärällä tarkoitetaan sitä rahamäärää, jonka arvoiseksi omaisuus on katsottu ja josta se on vakuutettu. Omaisuuden vakuutusarvo kotivakuutuksissa on sen jälleenhankinta-arvo, ellei muuta ole sovittu. Päivänarvolla tarkoitetaan rahamäärää, joka saadaan kun omaisuuden jälleenhankinta-arvosta vähennetään iän, käytön, kulumisen tai muun sellaisen syyn aiheuttama arvonalennus.

Vakuutuksenottaja voi itse määrätä vakuutuksenmäärän tai se voi perustua yhtiön arviointiohjeisiin. Tärkeää on huolehtia siitä ettei omaisuutta arvioida liian pieneksi, jos vakuutusmäärä on vakuutusarvoa pienempi. Silloin kyseessä on alivakuutus. Niin sanotuissa täysarvovakuutuksissa vakuutuskirjaan ei lainkaan merkitä vakuutusmäärää. Irtaimiston osalta vakuutusyhtiölle ilmoitetaan asuinpinta-ala. Korvaus maksetaan joko päivänarvon tai  jälleenhankinta-arvon mukaan.

 


Vakuutusmaksut

Kotivakuutuksen maksut riippuvat vakuutusmäärästä ja siitä, minkälaisessa rakennuksessa omaisuus sijaitsee. Maksun määräytymisperusteina voivat olla pinta-alatiedot ja rakennusten osalta talotyyppi, lämmitystapa jne.

Omavastuulla tarkoitetaan sitä, että vahingon sattuessa vakuutuksenottaja maksaa itse osan aiheutuneista kustannuksista. Omavastuunmäärä vaihtelee eri vakuutuksissa.

 


Vastuuvakuutus

Kotivakuutuksiin kuuluu vastuuvakuutus, jonka perusteella korvataan vakuutuksenottajan ja hänen perheenjäsentensä ulkopuolisille aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja joista nämä lain mukaan ovat korvausvastuussa. Jos vahinko on aiheutunut tahallisesta teosta tai törkeästä huolimattomuudesta, sitä ei korvata. Pienten lasten aiheuttamista vahingoista on erityismääräyksiä.


Jos vahingon on aiheuttanut kahdeksaatoista vuotta nuorempi, on hän velvollinen korvaamaan siitä määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi.Oikeusturvavakuutus

Kotivakuutuksiin kuuluu myös oikeusturvavakuutus, josta korvataan vakuutetulle yksityishenkilönä aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja riita- ja rikosasioissa vakuutusehdoissa tarkemmin määriteltävissä tilanteissa. Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi avioerosta tai siihen liittyvistä asioista aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja.  Oikeusturvavakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja, jotka vakuutuksenottaja mahdollisesti tuomitaan maksamaan vastapuolelle hävityssä oikeusjutussa. Vakuutettu voi kuitenkin käyttää oikeusturvavakuutusta myös silloin, kun hänellä on erimielisyyttä korvauksesta oman vakuutusyhtiönsä kanssa. Tämä ei kuitenkaan koske itse oikeusturvavakuutuksesta maksettavaa korvausta.

 


Liikennevakuutus

Jos omistat auton, mopon tai moottoripyörän on sinulla laissa säädetty velvollisuus ottaa siihen liikennevakuutus. Liikennevakuutuslaki koskee myös muita ajoneuvoja, kuten moottorikelkkoja, traktoreita, trukkeja, rekisteröitäviä perävaunuja sekä moottorityökoneita ja -ajoneuvoja. Tästä on vain harvoja poikkeuksia, kuten leikkuupuimurit sekä rekisteröinnistä vapautetut, lasten kuljetettaviksi tarkoitetut ajoneuvot.

Lain tarkoituksena on sekä varmistaa korvaus liikennevahingosta kärsimään joutuneille, että auttaa liikennevahingon aiheuttajia selviytymään heille koituvasta korvausvelvollisuudesta.Autovakuutus

Vapaaehtoinen autovakuutus (kasko) otetaan korvaamaan niitä vahinkoja, joita omalle autolle voi sattua. Vakuutus voidaan ottaa laajempana tai suppeampana sen mukaan, miten peittävä vakuutusturva halutaan. Perusvakuutusmuotoja ovat vaunuvahinkovakuutus, hirvivahinkovakuutus, ilkivaltavakuutus, palovakuutus ja varkausvakuutus. Eri yhtiöillä on myynnissä erilaisia yhdistelmiä. Vapaaehtoinen autovakuutus voidaan ottaa autolle, moottoripyörälle, traktorille tai muulle moottorikäyttöiselle ajoneuvolle ja hinattavalle ajoneuvolle. Vakuutus on pääosin voimassa Euroopassa.

Vapaaehtoiseen moottoriajoneuvovakuutukseen liitetyn oikeusturvavakuutuksen perusteella korvataan ajoneuvon omistajan sekä kuljettajan oikeudenkäyntikuluja asioissa, jotka liittyvät moottoriajoneuvon omistamiseen tai käyttämiseen.

 

 

Matkavakuutus

Kun lähdet vaikkapa viikon aurinkoiselle rantalomalle, kannattaa muistaa vakuutus, jos matkalla sattuukin jotain. Jos et ehdi toimistoon, voit vielä hankkia vakuutuksen lentokentän automaatista. Matkavakuutuksen voi ottaa joko matkakohtaisesti yhtä tiettyä matkaa varten tai jatkuvana vakuutuksena, joka on järkevämpää, jos matkustaa paljon.

Matkoja varten tarkoituksenmukaisin vakuutus on matkustajavakuutus. Sen voi ottaa joko matkakohtaisena tai jatkuvana vakuutuksena. Sen perusteella korvataan sekä tapaturman että äkillisen matkasairauden aiheuttamia hoitokuluja. Vakuutuksesta korvataan myös vakuutusyhtiön hyväksymä sairaskuljetus kotimaahan sekä matkan peruuntuminen ja keskeytyminen vakuutusehdoissa määritellyissä tilanteissa. Vakuutukseen voidaan liittää tapaturman perusteella maksettava päivärahakorvaus, invaliditeettikorvaus ja kuolemantapauskorvaus. Matkustajavakuutus on voimassa koko matkan ajan kotoa lähdöstä aina kotiin palaamiseen asti. Turva on voimassa matkaa eri liikennevälineissä tehtäessä, pysähtymispaikoissa ja varsinaisessa matkakohteessa.

Suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat luoneet suosituimpiin seuramatkakohteisiin sopimuslääkäriverkoston. Näitä sopimuslääkäripalveluja käytettäessä matkavaluuttaa ei yleensä tarvitse käyttää sairastumisesta aiheutuneisiin kuluihin, vaan lasku toimitetaan suoraan vakuutusyhtiölle.

Matkatavaroiden vahingoittumisen ja anastamisen varalta matkustaja voi ottaa matkatavaravakuutuksen, johon liittyy vastuuvakuutus. Huomaa että matkatavaravakuutus voi jo sisältyä voimassa olevaan kotivakuutukseen (muista että silloin on voimassa sama omavastuuosuus!).
Tulosta sivu
Suomen Kuluttajaliitto
Poutapilvi web design Oy